Souběh dotací

Vyloučení možnosti čerpat na stejný projekt souběžně dotace ze strukturálních fondů, národních nebo zahraničních programů.