Uskutečněné výdaje

Doložené výdaje, které v projektu byly skutečně zrealizovány a které jsou zahrnuty do žádosti o platbu.