Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Základní zákonná kritéria pro korektní uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj

Chcete-li začít každoročně šetřit na dani z příjmu prostřednictvím uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj, musíte si být jistí, že vyhovujete zákonným podmínkám. Aktivity, na něž chcete daňový odpočet na VaV uplatnit, musí splňovat následující tři základní definiční znaky:

1. Překonání technické a výzkumné nejistoty.

2. Systematická a dlouhodobá práce.

3. Dosažení ocenitelného prvku novosti.

Naši konzultanti vám v rámci bezplatného auditu proveditelnosti daňových odpočtů spolehlivě posoudí, zdali vámi zvažované aktivity vyhovují těmto klíčovým podmínkám a vy tak budete vědět, zdali můžete uplatnit daňový odpočet na VaV.