Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Obce, kraje, školy a další veřejné subjekty mohou nově žádat o dotace na úsporu energií v gastroprovozech a prádelnách.

Veřejný sektor může získat finanční podporu na technologická zařízení, které sníží energetickou spotřebu ve veřejných budovách.

8. 3. 2024
Dotace pro města a obce

Cílem výzvy Operačního programu Životní prostředí je podpora komplexních projektů vedoucích ke zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech, prádelnách a technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře.

Základní informace

 • Příjem žádostí: 1. 4. 2024 – 3. 3. 2025, 
 • způsob hodnocení žádostí: průběžný, 
 • alokace výzvy: 600 mil. Kč. 

Kdo může o dotaci žádat

 • Obce a dobrovolné svazky obcí,
 • kraje,
 • veřejnoprávní instituce,
 • státní příspěvkové organizace,
 • organizační složky státu,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby,
 • nestátní neziskové organizace (nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, obecně prospěšné společnosti),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby,
 • státní podniky,
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Jak může vypadat vzorový projekt?

 • Revitalizace nemocniční prádelny.
 • Modernizace školní jídelny.

Více o programu

Na co si dát pozor

 • Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu.

Snižte energetickou spotřebu ve vašem městě či obci

Využijte znalostí specializovaného týmu odborníků a domluvte si s nimi konzultaci na 222 523 549 nebo na enovation@enovation.cz.

Domluvte si konzultaci

 

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových dotačních možnostech přímo pro vás

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.