Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

3. veřejná soutěž programu SIGMA vyhlášena

Podpořte komercializaci svých průlomových inovačních produktů či služeb nebo růst a rozvoj malých a středních podniků a startupů.

31. 3. 2023
Dotace pro podnikatele

Na co se soutěž zaměřuje

Program SIGMA podporuje výzkumně-vývojové aktivity malých a středních podniků a startupů. Aktuálně vyhlášená soutěž podpoří projekty:

 • s ambicí zapojení do EIC Akcelerátoru,
 • komercializace průlomových inovačních řešení (produkt, služba aj.),
 • růstu a rozvoje malých a středních podniků a startupů se sídlem v ČR.

Veřejná soutěž cílí na ověření výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu, tzn. jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti.

Kolik lze získat

 • Max. 780 000 Kč nebo 70 % uznatelných nákladů.

Jaké náklady dotace podpoří

 • Osobní náklady  (superhrubá mzda zapojených pracovníků),
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení ve formě odpisů,
 • smluvní výzkum (např. spolupráce s vysokými školami nebo jinými podniky),
 • ostatní přímé či nepřímé náklady (materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, ochranu práv duševního vlastnictví, energie, kancelářské potřeby, účetní služby a další provozní výdaje). 

Na co si dát pozor

 • Na nepřímé výdaje (energie atp.) lze čerpat jen 25% dotaci,
 • výstupem projektů budou studie proveditelnosti v anglickém jazyce,
 • příjem žádostí běží jen do 17. května 2023.

Svěřte svůj projekt odborníkům

 • Za dobu našeho působení jsme pomohli získat dotace na výzkum a vývoj téměř 300 firem.
 • U projektů Technologické agentury ČR zvyšujeme šanci na zisk dotace téměř 3x.

Domluvte si konzultaci

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových dotačních možnostech přímo pro vás

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.