Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Dejte pozor, ať vám termíny nezmaří stavbu fotovoltaiky

Na jaké termíny si dát pozor, abyste bez problémů získali a čerpali příspěvek na instalaci fotovoltaické elektrárny?

27. 6. 2023
Dotace pro podnikatele

365 dní vám nemusí stačit

Pokud patříte mezi firmy, které žádali o dotaci z Národního plánu obnovy na realizace fotovoltaické elektrárny, zbystřete.

Naše doporučení

Doporučujeme podat žádost o zahájení stavebního povolení co nejdříve, pokud jste tak doposud neučinili. Na doložení stavebního povolení pro instalaci FVE máte dle podle podmínek dotační výzvy 365 dní (od depeše „Žádost o podporu splnila formální náležitosti/podmínky přijatelnosti“).

 

Důvod je jednoduchý: u řady projektů se čeká na vyjádření dalších orgánů.

V případě fotovoltaické elektrárny jde typicky o stanovisko:

  • Hasičského záchranného sboru (posuzuje, zda návrh stavby v projektové dokumentaci splňuje požadavky požární ochrany),
  • Ministerstva dopravy (při umístění FVE v ochranném pásmu dopravních staveb),
  • vyjádření agentury ochrany přírody a krajiny, 
  • Ministerstvo životního prostředí (pokud má být FVE postavena např. v blízkosti ochranného pásma pitné vody).

Pokud je v předložených podkladech nesoulad pak daná instituce vrátí projektovou dokumentaci k přepracování a schvalovací kolečko se stavebním úřadem a dlouhými schvalovacími lhůtami se rozebíhá znovu.

Jednou z cest, jak tomuto scénáři zamezit, je spolupracovat na tvorbě žádosti a dokumentace s prověřenými odborníky.

U dotační výzvy fotovoltaické elektrárny, tak může reálně vzniknout riziko zamítnutí schváleného projektu a neposkytnutí finanční podpory z dotace žadateli. Důvodem je nedodržení lhůty 365 dnů na doložení Stavebního povolení s nabytím právní moci, dle podmínek výzvy.

Příjem žádostí o podporu z dotačního programu fotovoltaické elektrárny je nyní uzavřen.  

 

Po řadě odkladů se očekává ve 4. čtvrtletí 2023 spuštění výzvy RES+, která poskytne dotační podporu pro realizaci fotovoltaických elektráren. 

Více o programu RES + 

 

Rádi Vám pomůžeme získat dotaci. Kontaktujte nás na telefonním čísle +420 222 523 549 nebo e-mailem na adrese enovation@enovation.cz.

Podělíme se s vámi o naše 16leté zkušenosti a společně nastartujeme vaše nové podnikání.

 

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových dotačních možnostech přímo pro vás

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.