Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

TOP 3 dotační příležitosti OP VVV pro výzkumné organizace v roce 2018

Aktuální výzvy skýtají atraktivní příležitosti

22. 5. 2018
Dotace pro podnikatele

Výzkumné organizace, včetně vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR, mohou i letos využít nabídky štědré dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, jehož řídicím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Máte chuť rozšířit vaše výzkumné aktivity a chybí vám dostatek financí? Nemáte kapacity zpracovat množství grantů samostatně? Máme pro vás přehled aktuálních dotací.

Atraktivní příležitost skýtají zejména následující výzvy:

1) Výzkumné infrastruktury II

Pokud je výzkumná organizace součástí výzkumných infrastruktur dle dokumentu Cestovní mapa České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022, neměla by si nechat ujít příležitost čerpat dotaci na modernizaci, dobudování, upgrade či konstrukci infrastruktury, a to včetně dodávek do výzkumných infrastruktur v rámci EU. Dále mohou využít peníze na výzkumné aktivity s využitím výzkumné infrastruktury. Příjem žádostí je plánován od října a potrvá až do června roku 2019. Výzva rozdělí 3 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

2) Předaplikační výzkum pro ITI II

Velmi zajímavá a aktuálně otevřená výzva pro výzkumné organizace, které plánují dlouhodobější výzkumný projekt s potenciálem využití výsledků v praxi a navázání spolupráce s aplikační sférou. V rámci dané výzvy musí být místo dopadu realizace projektu v některé z pěti aglomerací (ústecko-chomutovská, plzeňská, hradecko-pardubická, olomoucká aglomerace, ostravská aglomerace). Zároveň musí být v souladu s integrovanou strategií daných aglomerací. Příjem žádostí je otevřen do 17. 7. 2018 a je možné žádat o ex-ante dotaci ve výši až 150 mil. Kč na projekt!

3) Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

Výzva vhodná pro jakoukoli výzkumnou organizaci (včetně pražských). Je cílená na rozvoj kapacit, znalostí a dovedností pracovníků výzkumných organizací. Manažeři, výzkumníci, ale i další pracovníci si mohou zvýšit své odborné znalosti pro manažerské řízení výzkumných organizací i strategické řízení výzkumu a vývoje. Projekt směřuje k získání a udržení evropského ocenění „HR Award“. Ocenění významně zatraktivňuje výzkumné pracoviště pro špičkové vědce a rozvoj mezinárodní spolupráce. Příjem žádostí je plánován od října do ledna 2019. Rozdělovat se bude 1,1 mld. Kč z Evropského sociálního fondu.

Představuje pro vás příprava žádosti do OP VVV vysokou administrativní zátěž? Neorientujete se v metodice OP VVV?

Svěřte přípravu našim odborníkům.
Váš tým enovation

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových dotačních možnostech přímo pro vás

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.