Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Fotovoltaické elektrárny - přínosy, rizika a dotační možnosti

Pořízení fotovoltaických elektráren (FVE) přináší firmám spoustu přínosů, ale také rizik. Pojďme se na ně společně podívat.

27. 5. 2024
Dotace pro podnikatele

Instalace FVE přináší pro firmy řadu přínosů, spadá mezi ně např.:

  • Snížení nákladů na elektrickou energii - vlastní výroba elektřiny ze slunečního záření umožňuje firmám snížit své účty za elektřinu a může vést k významným úsporám v průběhu času.
  • Ekologická udržitelnost - investicí do FVE sníží firma svou uhlíkovou stopu, sníží tak emise skleníkových plynů a další negativní dopady na životní prostředí.
  • Nezávislost na energetickém distributorovi - ochrana před možnými výkyvy cen energie.
  • Pozitivní image a marketingové přínosy - posílení image jako ekologicky odpovědné a udržitelné firmy, což může přilákat zákazníky, investory i zaměstnance a posílit pozici firmy na trhu.
  • Možnost čerpat dotace - FVE lzde financovat z dotačních výzev Modernizačního fondu.

Vše, co má přínosy, s sebou nese také rizika, která je třeba zvážit, a to:

  • Investiční náklady - na počátku mohou být poměrně vysoké, což může být riziko pro firmy, pokud nejsou schopny tyto náklady pokrýt z vlastních zdrojů nebo získat finanční podporu.
  • Technické komplikace - jakákoliv technologie může mít technické problémy, může dojít k poruše solárních panelů, problémům s elektrickým připojením.
  • Údržba - FVE vyžadují určitou úroveň údržby včetně čištění a pravidelné kontroly stavu, nedostatečná údržba může vést k poklesu výkonu panelů.
  • Počasí - je potřeba brát v potaz regionální klimatické podmínky a přizpůsobit návrh systému dle potřeb a očekávání.
  • Regulační rizika - změny v legislativě mohou mít vliv na finanční návratnost FVE. Je důležité sledovat regulační prostředí a zohlednit je při plánování a investicích.

Dotační možnosti na realizaci FVE pro firmy

V rámci dvou dotačních výzev pro podniky v programu RES+ z Modernizačního fondu mohou firmy získat dotace na instalaci fotovoltaických elektráren. Podpořeny budou elektrárny do výkonu 5 MWp, i nad něj. Místo realizace projektů je celá Česká republika, včetně Prahy.

Více informací o dotačních výzvách na fotovoltaické elektrárny

Rádi vám s přípravou projektu pomůžeme

Kontaktujte naše specialisty na dotace na tel. 222 523 549 nebo e-mailu enovation@enovation.cz a domluvte si s nimi termín úvodní konzultace ještě dnes.

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových dotačních možnostech přímo pro vás

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.