Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Nepodceňte přípravu žádosti k programu TREND a dostaňte inovativní vědecké a výzkumné projekty na zahraniční trhy

Využijte dotaci až 25 milionů Kč a investujte ji do výzkumu a vývoje nových produktů, výrobních postupů a služeb.

6. 3. 2023
Dotace pro podnikatele

V dubnu bude vyhlášen Program TREND – Technologičtí lídři. Přihlaste i svůj projekt. 

 

Proč se o program zajímat? 

 • Díky programu TREND umožníte své firmě prosadit se na nových (zejména zahraničních) trzích. Dodejte výzkumu a vývoji nových produktů, výrobních postupů a služeb nový finanční zdroj. 
 • Maximální výše podpory: 25 mil. Kč na 1 projekt. 
 • Míra podpory: až 70 % způsobilých nákladů. Výzkumné organizace mohou obdržet až 90 % podpory, ale pouze na své nekomerční činnosti. 
Příjem žádostí: od 6. 4. 2023 do 24. 5. 2023.
 
 

Komu je podpora určená? 

 • Podprogram Technologičtí lídři je určen pro podniky nebo výzkumné organizace (pokud budou spolupracovat s podnikem) z celé ČR včetně Prahy, které již mají zkušenosti s výzkumem či vývojem, a to konkrétně vlastními silami nebo s pomocí výzkumné organizace. 

Na co konkrétně lze podporu čerpat?  

 • Osobní náklady – nárokujte si superhrubou mzdu na výzkumné pracovníky, vývojáře, techniky, testery a ostatní podpůrný personál,
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení ve formě odpisů (CNC centrum, servery, vysokokapacitní PC a další),
 • náklady na smluvní výzkum to je například spolupráce s vysokými školami,
 • ostatní přímé náklady jako jsou náklady na materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, ochranu práv duševního vlastnictví a další,
 • ostatní nepřímé náklady – 20 % na pokrytí všeho, co je důležité pro chod projektu, ale přímo s výzkumem nesouvisí například energie, kancelářské potřeby, účetní služby a další provozní výdaje. 
 

Jaké by mělo být zaměření projektu? 

 • Podpora je určená pro projekty, jejichž cílem je dosažení konkrétního aplikovaného výsledku výzkumu a vývoje s doloženým způsobem následného uplatnění v praxi.  
 • Projekty budou zaměřené na následující oblasti: 
 1. výrobní technologie, 
 2. digitální technologie, 
 3. kybernetické technologie. 

Více informací o programu

Na co si dát pozor

V rámci této výzvy je esenciální včasná a precizní příprava projektu, což je velmi komplexní proces. Zařaďte mezi vítězné projekty i ten váš díky spolupráci s jedničkou na dotace v ČR.

 

Proč spolupracovat s enovation? 

 • V enovation totiž přesně víme, jak zpracovat důležité dokumenty, jak komunikovat s úředníky, a navíc máme v týmu odborníky pro oblast výzkumu, vývoje a inovací přímo ve vašem odvětví byznysu. 
 • Moc rádi se staneme vaším partnerem při podpoře inovativních projektů a služeb. S žádostí o dotaci vám pomůžeme, protože v celém procesu jsme jako doma! 
 • Za dobu našeho působení jsme pomohli získat dotace na výzkum a vývoj téměř pro 300 firem. U projektů Technologické agentury ČR zvyšujeme šanci na zisk dotace o desítky procent.
 • Pište nám na enovation@enovation.cz nebo volejte na 222 523 549

 

 

 

 

 

 

 

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových dotačních možnostech přímo pro vás

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.