Jak inovovat produkty a zefektivnit procesy ve firmě? Ušetřit na energiích a zlevnit fungování společnosti?

Máme pro vás řešení

Program TREND – Technologičtí lídři

TREND se vyplatí projektům, které vedou k opravdu inovativním řešením či produktům.

 

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 24. 5. 2023

 • Na co lze čerpat:
  mzdy, náklady na stroje a materiál, smluvní výzkum a režijní náklady

 • Kdo může čerpat:
  podniky všech velikostí a výzkumné organizace

 • Procent podpory:
  až 70 %

Program TREND – Technologičtí lídři

Chci konzultaci

Co je program TREND

Program TREND podporuje výzkum a vývoj nových produktů, výrobních postupů a služeb, díky kterým se firmy prosadí na nových (zejména zahraničních) trzích. 

Podprogram Technologičtí lídři je určen pro podniky nebo výzkumné organizace (pokud budou spolupracovat s podnikem) z celé ČR včetně Prahy, které již mají zkušenosti s výzkumem či vývojem, a to:

 • vlastními silami (interně)
 • nebo s pomocí výzkumné organizace (externě nákupem výzkumně-vývojových služeb). 

 

10. veřejná soutěž 

 • Příjem žádostí: od 6. 4. 2023 do 24. 5. 2023
 • Maximální výše podpory: 25 mil. Kč na 1 projekt.
 • Míra podpory: až 70 % způsobilých nákladů,
 • Výzkumné organizace mohou obdržet až 90 % podpory, ale pouze na své nekomerční činnosti.

Jaké by mělo být zaměření projektu

Program podpoří projekty, jejichž cílem je dosažení konkrétního aplikovaného výsledku výzkumu a vývoje s doloženým způsobem následného uplatnění v praxi. Projekty budou zaměřené na následující oblasti:

 • Výrobní technologie (pokročilé výrobní technologie, pokročilé materiály, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie).
 • Digitální technologie (mikro a nanoelektronika, fotonika, umělá inteligence).
 • Kybernetické technologie (zabezpečení a konektivita).

Program Trend cílí na posílení vaší mezinárodní konkurenceschopnosti, proto by zaměření projektu mělo obstát na zahraničních trzích.

Na co lze čerpat podporu

 • Osobní náklady na výzkumné pracovníky, vývojáře, techniky, testery a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele, jinými slovy si nárokujete superhrubou mzdu).
 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení ve formě odpisů (např. brusky, frézy, CNC centrum, servery, vysokokapacitní PC).
 • Náklady na smluvní výzkum (např. spolupráce s vysokými školami nebo jinými podniky).
 • Ostatní přímé náklady jako jsou náklady na materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, ochranu práv duševního vlastnictví, poznatky a patenty zakoupené v rámci licence a další služby využité výhradně pro účely projektu. 
 • Ostatní nepřímé náklady - 20 % ze způsobilých výdajů na pokrytí všeho, co je důležité pro chod projektu, ale přímo s výzkumem nesouvisí (energie, kancelářské potřeby, účetní služby a další provozní výdaje). 

   

Výhody programu TREND oproti evropským dotacím: 

 • Peníze z dotace dostanete na účet předem.
 • Na jeden projekt uplatníte více typů nákladů než je běžné v ostatních programech.
 • Národní program TREND má benevolentnější podmínky pro přípravu a realizaci projektů.
 • Nemusíte se bát vracení dotace a sankcí v případě, že kvůli nečekanému problému projekt nedokončíte (záleží však na individuálním posouzení).

Proč spolupracovat s námi?

 • Za dobu našeho působení jsme pomohli získat dotace na výzkum a vývoj téměř 300 firem.
 • U projektů Technologické agentury ČR zvyšujeme šanci na zisk dotace o desítky procent.
 • Přesně víme, jak zpracovat důležité dokumenty, jak komunikovat s úředníky, a navíc máme v týmu odborníky pro oblast výzkumu, vývoje a inovací přímo ve vašem odvětví byznysu.

Vzorové projekty

 • Výzkum a vývoj nové vysoce sofistikované umělé inteligence pro predikování kriminálních činů, čímž dochází ke zvýšení bezpečnosti ve veřejných budovách.
 • Výzkum a vývoj automatizovaného stroje na broušení a leštění povrchu.
 • Výzkum a vývoj nové generace systému pro přípravu léčivých přípravků moderní terapie.

 

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

 

Chcete si žádost napsat sami a nevíte jak na to?

Přihlaste se do kurzu Dotačního institutu zaměřeného na přípravu dotační žádosti.

Chci se registrovat do kurzu

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.