Ušetřete na energiích, mzdách a dalších nákladech díky dotacím

Chci záznam webináře zdarma

Program TREND – Technologičtí lídři

TREND se vyplatí projektům, které vedou k opravdu inovativním řešením či produktům.

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 16. 6. 2022

 • Na co lze čerpat:
  mzdy, náklady na stroje a materiál, smluvní výzkum a režijní náklady

 • Kdo může čerpat:
  podniky všech velikostí a výzkumné organizace

 • Procent podpory:
  až 70 %

Program TREND – Technologičtí lídři

Chci konzultaci zdarma

Co je program TREND

Program TREND podporuje výzkum a vývoj nových produktů, výrobních postupů a služeb, díky kterému se firmy prosadí na na nových (zejména zahraničních) trzích. 

Podprogram Technologičtí lídři je určen pro podniky nebo výzkumné organizace (pokud budou spolupracovat s podnikem) z celé ČR včetně Prahy, které již mají zkušenosti s výzkumem či vývojem, a to:

 • vlastními silami (interně)
 • nebo s pomocí výzkumné organizace (externě nákupem výzkumně-vývojových služeb). 

Aktuálně běží 6. a 7. veřejná soutěž.

 

 

Pořádný balík peněž z EU dorazil!

Na seminářích v 6 městech představíme, jak ho doručíte do firmy. O tomto programu, ale i o dalších budeme mluvit na našich seminářích, na které se můžete přihlásit.

Zjistit více

Forma a výše podpory 

6. veřejná soutěž (výrobní, digitální a kybernetické technologie)

 • Alokace soutěže je 2 mld. Kč.
 • Maximální výše podpory se omezuje na 25 mil. Kč na 1 projekt (1 žadatel = 1 projekt), 
 • míra podpory na projekt činí až 70 % způsobilých nákladů,
 • výzkumné organizace mohou obdržet až 90 % podpory, ale pouze na své nekomerční činnosti.

7. veřejná soutěž (5G sítě)

 • Alokace soutěže je 300 mil. Kč.
 • Maximální výše podpory se omezuje na 15 mil. Kč na 1 projekt (1 žadatel = 1 projekt), 
 • míra podpory na projekt činí až 70 % způsobilých nákladů,
 • výzkumné organizace mohou obdržet až 90 % podpory, ale pouze na své nekomerční činnosti.

Jaké by mělo být zaměření projektu

Program podpoří projekty, jejichž cílem je dosažení konkrétního aplikovaného výsledku výzkumu a vývoje s doloženým způsobem následného uplatnění v praxi. Projekty budou zaměřené na následující oblasti:

 • Výrobní technologie (pokročilé výrobní technologie, pokročilé materiály, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie).
 • Digitální technologie (mikro a nanoelektronika, fotonika, umělá inteligence).
 • Kybernetické technologie (zabezpečení a konektivita),
 • Vývoj technologií 5G sítí a vyšších.

Příklady firem, které žádaly v poslední době:

 • Strojírenská firma vyrábějící robotická zařízení s projektem na automatickou sklizeň plodin.
 • Softwarová firma pracující na umělé inteligenci rozpoznávající obličeje a predikující kriminální činy.

Na co lze čerpat podporu

 • Osobní náklady na výzkumné pracovníky, vývojáře, techniky, testery a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele, jinými slovy si nárokujete superhrubou mzdu).
 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení ve formě odpisů (např. brusky, frézy, CNC centrum, servery, vysokokapacitní PC).
 • Náklady na smluvní výzkum (např. spolupráce s vysokými školami nebo jinými podniky).
 • Ostatní přímé náklady jako jsou náklady na materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, ochranu práv duševního vlastnictví, poznatky a patenty zakoupené v rámci licence a další služby využité výhradně pro účely projektu. 
 • Ostatní nepřímé náklady - 25 % ze způsobilých výdajů na pokrytí všeho, co je důležité pro chod projektu, ale přímo s výzkumem nesouvisí (energie, kancelářské potřeby, účetní služby a další provozní výdaje). 

   

Výhody programu TREND oproti evropským dotacím: 

 • Peníze z dotace dostanete na účet předem.
 • Na jeden projekt uplatníte více typů nákladů než je běžné v ostatních programech.
 • Národní program TREND má benevolentnější podmínky pro přípravu a realizaci projektů.
 • Nemusíte se bát vracení dotace a sankcí v případě, že kvůli nečekanému problému projekt nedokončíte (záleží však na individuálním posouzení).

Proč spolupracovat s námi

 • Za dobu našeho působení jsme pomohli získat dotace na výzkum a vývoj téměř 300 firem.
 • U projektů Technologické agentury ČR zvyšujeme šanci na zisk dotace o desítky procent.
 • Přesně víme, jak zpracovat důležité dokumenty, jak komunikovat s úředníky a navíc máme v týmu odborníky pro oblast výzkumu, vývoje a inovací přímo ve vašem odvětví byznysu.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.