Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Program TREND – Technologičtí lídři

TREND se vyplatí projektům, které vedou k opravdu inovativním řešením či produktům.

Jedná se o předběžné informace. Vyhlášení veřejné soutěže je plánováno v 2. kvartálu 2024.

 

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  mzdy, náklady na stroje a materiál, smluvní výzkum a režijní náklady

 • Kdo může čerpat:
  podniky všech velikostí a výzkumné organizace

 • Procent podpory:
  až 70 %

Program TREND – Technologičtí lídři

Chci konzultaci

Co je program TREND

Program TREND podporuje výzkum a vývoj nových produktů, výrobních postupů a služeb, díky kterým se firmy prosadí na nových (zejména zahraničních) trzích. 

Podprogram Technologičtí lídři je určen pro podniky nebo výzkumné organizace (pokud budou spolupracovat s podnikem) z celé ČR včetně Prahy, které již mají zkušenosti s výzkumem či vývojem, a to:

 • vlastními silami (interně),
 • nebo s pomocí výzkumné organizace (externě nákupem výzkumně-vývojových služeb). 

Ukázka podmínek minulé soutěže TREND 12. veřejná soutěž 

 • Maximální výše podpory: 25 mil. Kč na 1 projekt.
 • Míra podpory: až 70 % způsobilých nákladů.
 • Výzkumné organizace mohou obdržet až 90 % podpory, ale pouze na své nekomerční činnosti.

Jaké by mělo být zaměření projektu

Program podpoří projekty, jejichž cílem je dosažení konkrétního aplikovaného výsledku výzkumu a vývoje s doloženým způsobem následného uplatnění v praxi. Projekty budou zaměřené na následující oblasti:

 • Výrobní technologie (pokročilé výrobní technologie, pokročilé materiály, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie).
 • Digitální technologie (mikro a nanoelektronika, fotonika, umělá inteligence).
 • Kybernetické technologie (zabezpečení a konektivita).

Program Trend cílí na posílení vaší mezinárodní konkurenceschopnosti, proto by zaměření projektu mělo obstát na zahraničních trzích.

Chcete se dozvědět více detailních informovací o programu?

Registrujte se na webinář na toto téma.

Chci se registrovat 

Na co lze čerpat podporu

 • Osobní náklady na výzkumné pracovníky, vývojáře, techniky, testery a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele, jinými slovy si nárokujete superhrubou mzdu).
 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení ve formě odpisů (např. brusky, frézy, CNC centrum, servery, vysokokapacitní PC).
 • Náklady na smluvní výzkum (např. spolupráce s vysokými školami nebo jinými podniky).
 • Ostatní přímé náklady jako jsou náklady na materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, ochranu práv duševního vlastnictví, poznatky a patenty zakoupené v rámci licence a další služby využité výhradně pro účely projektu. 

Výhody programu TREND oproti evropským dotacím: 

 • Peníze z dotace dostanete na účet předem.
 • Na jeden projekt uplatníte více typů nákladů než je běžné v ostatních programech.
 • Národní program TREND má benevolentnější podmínky pro přípravu a realizaci projektů.
 • Nemusíte se bát vracení dotace a sankcí v případě, že kvůli nečekanému problému projekt nedokončíte (záleží však na individuálním posouzení).

Proč spolupracovat s námi?

 • Za dobu našeho působení jsme pomohli získat dotace na výzkum a vývoj téměř 300 firem.
 • U projektů Technologické agentury ČR zvyšujeme šanci na zisk dotace o desítky procent.
 • Přesně víme, jak zpracovat důležité dokumenty, jak komunikovat s úředníky, a navíc máme v týmu odborníky pro oblast výzkumu, vývoje a inovací přímo ve vašem odvětví byznysu.

Vzorové projekty

 • Výzkum a vývoj nové vysoce sofistikované umělé inteligence pro predikování kriminálních činů, čímž dochází ke zvýšení bezpečnosti ve veřejných budovách.
 • Výzkum a vývoj automatizovaného stroje na broušení a leštění povrchu.
 • Výzkum a vývoj nové generace systému pro přípravu léčivých přípravků moderní terapie.

 

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

 

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.