Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

TAČR - THÉTA: známe termíny a podmínky dotace na výzkum, vývoj a inovace pro energetiku.

Od února do května 2021 budou moci podniky a výzkumné instituce podávat žádosti o dotaci na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech, službách a technologiích v oblastech energetiky.

10. 11. 2020
Dotace pro podnikatele

Technologická agentura ČR (TA ČR) oznámila termíny podmínky dalšího (4.) kola veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji (VaV) v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Příjem žádostí bude od 11. 2. do 12. 5. 2021, zahájení realizace projektů je od 1. 1. 2022, předpokládaná délka řešení od 1-4 roky, celková výše alokace je 645 mil. Kč. Dotace pokryje až 60% nákladů na mzdy, nákladů na stroje, přístroje a vybavení, na smluvní výzkum a na také  provozní náklady. Podrobnější informace k programu Théta najdete zde na našem webu.       

Kde lze najít v této výzvě praktické příležitosti po české podniky?

Financování předem - velkou výhodou dotací v programu THÉTA je proplácení ex-ante, tedy zálohou dopředu na každý rok realizace projektu. Podniky tak mají financování nákladů na VaV výrazně usnadněno.

Pro střednědobé plány výzkumu a vývoje (VaV) - program je určen pro podniky se středně a dlouhodobým plánováním výzkumu a vývoje, samotné projekty mohou začít být realizovány až od roku 2022.

Zavedená spolupráce s výzkumníky přináší velkou výhodou. Velká většina úspěšných žádostí v minulosti je podávána společně podniky, které mají zavedenou spolupráci s vědeckými ústavy, institucemi, univerzitami.     

Otevřeno i pro dílčí dodavatele a menší hráče. V minulých úspěšných žádostech jsou hojně zastoupeni „velcí“ žadatelé s projekty VaV pro jadernou energii. Uspěly ale i menší podniky, které se specializují na dodávky konkrétních komponent, součástek, zařízení pro energetiku.         

Od jaderné elektrárny po chytré měřící čidlo. Energetika v tomto programu představuje mnohem větší hloubku, než jen dodávání elektřiny nebo plynu. Je to mnohem širší záběr přes všechny druhy energie (vodík, obnovitelné zdroje), inovace v duchu Průmyslu 4.0, až po dodávky nových digitálních prvků a inteligence ke klasické energetice. Pro inspiraci doplňujeme vybrané úspěšné projekty z předchozích kol: 

 • Vývoj technicko-ekonomických scénářů pro transformaci českého teplárenství
 • Uplatnitelnost malých a středních jaderných reaktorů v energetice ČR
 • Požadavky na smart metering v ČR z pohledu uživatele
 • Energetické využití brownfieldů
 • Dopady kybernetické bezpečnosti na regulované oblasti smart meteringu
 • Přínosy nasazení chytrého měření pro společnost a regulátora (SM4RT)
 • Elektromotory s účinností IE2 napájené z jednofázové sítě
 • Vývoj těsnících pryžových materiálů pro hermetické systémy jaderných elektráren
 • Energetický kabel s integrovanými senzory provozních parametrů po délce kabelu na principech IoT pro optimalizaci přeneseného výkonu a energetických ztrát
 • Zjednodušení využití biometanu v distribuční síti zemního plynu
 • Inovativní modulární fotovoltaický hybridní střídač
 • Diagnostika poškození potrubních systémů metodou akustické emise pro odhady jejich zbytkové životnosti
 • On-line čidla a monitoring v klasické energetice
 • Pilotní projekt využívání „volné kapacity“ velkých bateriových systémů
 • Senzorové materiály a systémy pro distribuované snímání stavu energetických kabelů
 • Systém pro hodnocení oslnění osvětlovacích soustav napájených z veřejné elektrické sítě
 • Plně digitalizované centrum správy tepelných sítí
 • Vývoj jisticích přístrojů pro fotovoltaiku a chytré sítě
 • Výzkum a vývoj nového typu vodíkového traileru s novými tlakovými lahvemi
 • Další generace all-solid-state Li-ion baterií
 • Akumulační vodní elektrárna nového typu
 • Výzkum a vývoj procesů konverze koksárenského plynu na vodík a alternativní palivo
 • Vývoj technologického celku pro inovativní ukládání energií

Jaký je název vašeho projektu? Přidejte ho na příští seznam úspěšných žadatelů v programu TAČR – THÉTA a získejte peníze z dotací na váš výzkum a experimentální vývoj v energetice.

Potřebovali byste váš záměr bezplatně zkonzultovat?

Kontaktujte, prosím, našeho dotačního specialistu a odborného garanta programu Théta Michala Kollára michal.kollar@enovation.cz, nebo nám zavolejte na 800 190 163. 

 

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových dotačních možnostech přímo pro vás

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.