Co je tu nového? 630 mld. nových dotací pro podnikatele.

Zajímá mě to

Program Théta

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Příjem žádostí:
  do 12. 5. 2021

 • Na co lze čerpat:
  mzdy, náklady na stroje a materiál

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky a výzkumné organizace

 • Procent podpory:
  až 60 %

Program Théta

Program Théta je resortní program Ministerstva průmyslu a obchodu, který spravuje Technologická agentura (TA ČR). Pro 4.VS se počítá s alokací 645 mil. Kč

Théta se zaměřuje na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy

Na co lze čerpat:

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele); stipendia;
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení (náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu; jestliže nejsou tyto nástroje a vybavení používány v rámci projektu po celou dobu své životnosti, jsou za způsobilé náklady považovány pouze odpisy za dobu trvání projektu vypočítané na základě všeobecně uznávaných účetních zásad);
 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru);
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů

Kdo může žádat

 • podniky (v roli hlavního uchazeče nebo i jako další účastník),
 • výzkumné organizace (v roli hlavního uchazeče nebo i jako další účastník).

Podprogramy

Program Théta bude rozdělen na 3 podprogramy:

1. Výzkum veřejného zájmu

V tomto podprogramu se jedná zejména o podporu výzkumu a vývoje v oblasti spolehlivosti a technologického rozvoje jaderných zařízení, energetické regulace a v dalších relevantních oblastech odvětví energetiky

2. Strategické energetické technologie

Cílem podprogramu 2 je přispět k transformaci a modernizaci energetického sektoru, a to prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetických technologií a systémových prvků s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. 

3. Dlouhodobé technologické perspektivy

Podprogram podpoří mimo jiné o (zpravidla dlouhodobé) projekty aplikovaného výzkumu, u kterých se neočekává okamžitá aplikace, a které budou podporovat systémová energetická řešení.

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98 % úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 13 let jsme zpracovali přes 1 100 projektů v hodnotě 26 mld. Kč.

enovativní TIP

Vyplatí se spolupráce se zkušeným konzultantem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který dokáže dostatečně detailně definovat přínosy i technické řešení projektu. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.