Jak to bude s dotacemi po roce 2020? My to víme a vy můžete také.

To chci

Program Théta

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Příjem žádostí:
  do 31. 12. 2020

 • Na co lze čerpat:
  mzdy, náklady na stroje a materiál

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky a výzkumné organizace

 • Procent podpory:
  až 90 %

Program Théta

Program Théta je resortní program Ministerstva průmyslu a obchodu, který spravuje Technologická agentura (TA ČR). Alokace plánované 3. veřejné soutěže činí 735 milionů korun

Théta se zaměřuje na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy. Max. míra podpory je 90 % uznatelných nákladů.

Na co lze čerpat:

 • osobní náklady nebo výdaje
 • náklady na stroje, přístroje a vybavení (formou odpisů)
 • náklady na ochranu práv duševního vlastnictví
 • náklady na služby
 • režijní náklady
 • cestovní náklady
 • stipendia

Aktuální veřejná soutěž - připravuje se

 • vyhlášení soutěže: 23. 10. 2019
 • očekávaný příjem žádostí: 24. 10. - 19. 12. 2019

Kdo může žádat

 • malé, střední i velké podniky (nesmí být v obtížích a musí mít v obchodním rejstříku zveřejněné účetní závěrky z let 2015-2017)
 • výzkumné organizace
 • podmínkou je také realizovat činnost na území ČR včetně hlavního města Prahy

Podprogramy

Program Théta bude rozdělen na 3 podprogramy:

1. Výzkum veřejného zájmu

V tomto podprogramu se jedná zejména o podporu výzkumu a vývoje v oblasti spolehlivosti a technologického rozvoje jaderných zařízení, energetické regulace a v dalších relevantních oblastech odvětví energetiky

2. Strategické energetické technologie

Cílem podprogramu 2 je přispět k transformaci a modernizaci energetického sektoru, a to prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetických technologií a systémových prvků s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. 

3. Dlouhodobé technologické perspektivy

Podprogram podpoří mimo jiné o (zpravidla dlouhodobé) projekty aplikovaného výzkumu, u kterých se neočekává okamžitá aplikace, a které budou podporovat systémová energetická řešení.

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 12 let jsme zpracovali přes 1000 projektů v hodnotě 24 mld. Kč.

enovativní TIP

Vyplatí se spolupráce se zkušeným konzultantem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který dokáže dostatečně detailně definovat přínosy i technické řešení projektu. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.