Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Datová centra nabízejí naprostou kontrolu nad vašimi daty

Trh s datovými centry v Česku významně roste - zabezpečte si svá citlivá data

12. 7. 2018
Dotace z OPPIK

Plánujete investici na vytvoření datového centra? Potřebujete uchovávat a spravovat vaše data?

Využijte novou výzvu zaměřenou na budování datových center a jejich modernizaci (snížení provozních nákladů, zvýšení efektivity a kvality služeb, zlepšení účinnosti využití elektrické energie a tím snížení nákladů spojených s chlazením a jiné).

Výzva podporuje kompletní vybavení datového centra. Peníze lze čerpat především na pořizování IT infrastruktury (servery, racky, sítě, ostatní hardware, řídící software apod.) a non IT infrastruktury (UPS, klimatizace, diesel generátory apod.). Dále dotační program podporuje stavební náklady – pořízení pozemků, budov, staveb, rekonstrukci staveb. Dále pak výstavbu, případně nájem pozemků a budov. Do nákladů lze zahrnout i projektovou dokumentaci nebo služby poradců, expertů a studie.

Za datové centrum lze považovat funkční zařízené, kde se uchovávají a spravují data. Z tohoto pohledu má téměř každá firma své vlastní datové centrum, jehož základní funkci plní například běžná serverová místnost s rozvaděči.

Pokud má taková místnost i optimalizovanou spotřebu energie, hlavní konektivita do internetu je zajištěna optickou sítí, dodávky elektrické energie jsou zálohovány, je vybavena protipožárním a klimatizačním systémem a provoz/pronájem výpočetního výkonu probíhá ve vysoce bezpečném prostředí, pak splňuje taková serverovna pro účely této výzvy definici moderního datového centra a lze její vybudování, modernizaci nebo rozšíření realizovat s evropskými dotacemi.

Pokud vám vaše serverovna přestává vyhovovat kapacitně, bezpečnostně, technicky či provozně, je tato dotační výzva určena přímo pro vás. Takové skutečnosti nahrává i snížení minimální výše dotace na 1 mil. Kč. Více by se tedy měla prosadit aktivita modernizace datových center na úkor budování úplně nových datových center. Obecně se výzva zpřístupňuje menším projektům. To však neznamená, že by se z dotace nedalo vybudovat i poměrně robustní datové centrum, vždyť maximální možná dotace na jeden projekt činí až 150 mil. Kč.

Datové centrum nemusí být poskytováno výhradně k pronájmu a provozu aplikací včetně pronájmu výpočetního výkonu ve vysoce bezpečném prostředí, ale lze ho částečně nebo zcela využívat i pro interní potřeby majitele nebo skupiny firem.

Trh datových center v tuzemsku zaznamenal v posledních letech velký rozvoj, což je do jisté míry způsobeno i proměnou celého odvětví zálohování dat a práce s nimi. Je kladen důraz na vysokou bezpečnost, neomezený přístup a energetickou efektivnost. Datová centra již nejsou pouze obrovským a samostatným objektem vybudovaným na zelené louce, ale stále častěji se stávají srdcem společnosti z pohledu řízení jejich IT infrastruktury a vnitropodnikových procesů. Centra pro správu dat jsou čím dál tím více s podniky propojena nejen funkčně, ale i geograficky.

Využití nebo poskytování služeb datových center dnes již není výhradní doménou větších nadnárodních společností. Uchovávat data v zabezpečeném prostředí v současnosti potřebuje prakticky každá firma a výrazně roste potřeba po datových centrech i u menších podniků. Svou roli hraje potřeba jednotlivých subjektů budovat, rozšiřovat a modernizovat své interní kapacity pro provoz informačních a komunikačních technologií. Vhodným žadatelem v této výzvě mohou tedy být malé, střední i velké podniky, stejně jako státní podniky, národní podniky nebo akciové společnosti. Kromě IT firem mohou výzvu využít i průmyslové podniky, nemocnice, retailové firmy a mnoho dalších napříč všemi obory.

Uchovávat svá data ve vlastním datovém centru s sebou nese mnoho výhod. Na prvním místě je ekonomické hledisko, kdy odpadají náklady za pronájem výpočetního výkonu formou hostingu firemních dat. Navíc lze volné kapacity nabízet i externím uživatelům. Další nespornou výhodou je eliminace bezpečnostních, technických a provozních rizik, respektive schopnost jejich naprosté kontroly. V případě vlastního datového centra má tak vlastník dat možnost volby ve výběru typu hardwarového i softwarového vybavení, vlastní konfiguraci, nastavení výkonnosti, míry a kvality zabezpečení nebo energetické účinnosti.

Pod jedním IČO lze podat pouze 1 žádost, ale přípustná jsou až 4 místa realizace, s čímž je možné pracovat pro potřeby zálohování apod. Realizovat výstavbu lze na celém území ČR, mimo území Prahy (rozhodující pro posouzení není sídlo žadatele/příjemce dotace, ale skutečné místo realizace projektu).

Připravte svou dotační žádost spolu s námi a začněte již nyní získávat veřejné peníze v ten pravý moment. Kontaktujte nás na 800 190 163 nebo prostřednictvím adresy enovation@enovation.cz.

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových dotačních možnostech přímo pro vás

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.