Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

MPO oznámilo nová opatření pro zvýšení transparentnosti v oblasti dotací

Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo pro nově vyhlašované dotační výzvy programů OP PIK nová opatření. Budou 3 a budou přísnější.

28. 3. 2018
Dotace z OPPIK

Opatření se budou týkat povinnosti firem zveřejnit účetní závěrku a skutečné majitele v obchodním rejstříku. Zároveň žadatelem o dotaci nesmí být společnost s ručením omezeným, kde je k podílu společníka vydán kmenový list.

Jsou to dílčí, avšak podstatné změny oproti minulým rokům. Plánujete-li žádat o dotaci v jednom z programů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, neopomínejte tyto povinnosti. Reagujte na ně s předstihem a předejděte ztrátám.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte naše dotační specialisty na 800 190 163 nebo na enovation@enovation.cz. Rádi vám poradíme.

Celé sdělení MPO přikládáme níže:

1.       Žadatelem/příjemcem nebude moci být subjekt, který ke dni podání žádosti neplní povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Uvedená povinnost se bude vztahovat pouze na subjekty, které musí účetní závěrku zveřejnit ze zákona.

2.       Žadatelem/příjemcem nebude moci být subjekt, který ke dni podání žádosti nemá zapsány skutečné majitele dle §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v registru skutečných majitelů dle § 118b odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Upozorňujeme žadatele, že pro rok 2018 je zápis těchto skutečností do registru osvobozen od poplatku.

3.       Žadatelem/příjemcem nebude moci být subjekt, který ke dni podání žádosti má formu společnosti s ručením omezeným, kde je k podílu (podílům) společníka (společníků) vydán kmenový list podle § 137 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

* Zavedení těchto povinností je avizováno s dostatečným předstihem, aby potenciální žadatelé měli dostatek času zajistit jejich plnění.

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových dotačních možnostech přímo pro vás

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.