Národní plán obnovy: první dotace už v říjnu!

Více na webinářích

Žádost o posun termínu ukončení realizace projektu

Pokud žadatel o dotaci požaduje posunutí termínu ukončení realizace svého projektu, je možné jej povolit, nejdále však po datum, které stanoví daná výzva jako nejzazší (tedy např. 31. 12. 2018). Žádosti o posunutí termínu za tento nejzazší termín budou zamítnuty.

18. 11. 2016
Dotace z OPPIK


Řídicí orgán OPPIK upozorňuje, že pokud žadatel o dotaci požaduje posunutí termínu ukončení realizace svého projektu, je možné jej povolit, nejdále však po datu, které stanoví daná výzva jako nejzazší (tedy např. 31. 12. 2018). Žádosti o posunutí termínu za tento nejzazší termín budou zamítnuty.


Ministerstvo průmyslu a obchodu upozorňuje všechny žadatele, že realizaci projektu je nutné ve stanoveném termínu skutečně dokončit. V opačném případě se dopouští porušení rozpočtové kázně a dosud vyplacená dotace bude vymáhána zpět.

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových možnostech financování a úspor

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.