V programu Aplikace zahájen příjem dotačních žádostí

V pondělí 14. záři 2020 byl v rámci poslední výzvy zahájen příjem žádostí do dotačního programu Aplikace. Dotace z tohoto programu jsou určeny na podporu výzkumu a vývoje nových produktů nebo zlepšování stávajících výrobků. Využít je lze především na mzdy, materiál a režijní náklady výzkumu a vývoje.

14. 9. 2020
Dotace z OPPIK

Program Aplikace je součástí operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Dotační období programu je 2014 - 2020. Jedná se tedy o poslední výzvu a možnost, jak z něj dotace získat.

Procento podpory:

 • až 80 %, dle velikosti podniku

Kolik může projekt získat:

 • 2 - 50 milionů Kč
 • v některých případech až 100 mil. Kč

Kdo může žádat o dotaci:

 • podniky všech velikostí
 • projekty s realizací mimo hl. m. Prahu (sídlo společnosti v Praze být může)

Na co lze dotace použít:

 • mzdy pracovníků podílejících se na realizaci projektu - výzkumných, technických, zkušebních, IT, řídicích i podpůrných pracovníků
 • materiál spotřebovaný v rámci prováděného výzkumu a vývoje,
 • komponenty pro stavbu prototypů,
 • služby expertů a dodávky třetích stran,
 • cestovní náklady řešitelského týmu,
 • licence,
 • odpisy dlouhodobého hmotného majetku používaného při realizaci projektu
 • ostatní režijní náklady typu cloudové služby, náklady na energie, kancelářské potřeby apod.

Žádost o dotaci lze podávat od 14. září do 15. prosince 2020.

Doporučení

 • spolupracujte se specialisty. Žádosti podané s enovation měly v poslední výzvě úspěšnost 100 %, na rozdíl od ostatních projektů v tomto programu, jejichž průměrná úspěšnost byla necelých 60%.

enovativní TIP

Více konkrétních informací můžete získat také on-line na našich bezplatných dotačních webinářích, které v září 2020 pořádáme.

Podrobné informace o dotačním programu Aplikace najdete zde.

 

Chcete zvýšit svou šanci na úspěšné schválení žádostí? Zavolejte 800 190 163 pro bezplatnou konzultaci našim specialistům na výzkumně-vývojové projekty a zjistěte, jaké jsou hlavní podmínky úspěšného projektu.

 

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových dotačních možnostech přímo pro vás

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.