Konference Eurofondy 21+: experti a tvůrci programů představí nové dotace

To si poslechnu

Aplikace

Věnujete se vývoji nových produktů nebo zlepšování těch stávajících? Získejte dotaci v dotačním programu Aplikace až 100 mil. Kč z EU.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Příjem žádostí:
  do 31. 7. 2021

 • Na co lze čerpat:
  mzdy, materiál, režijní náklady

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace

 • Kolik může projekt získat:
  2 - 100 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 80 %

Dotační program Aplikace

Dotační program Aplikace, který je součástí operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), se zaměřuje na podporu výzkumných a vývojových projektů s tržním potenciálem.

Nepropásněte aktuální dotační výzvy s dotací ve výši až 100 milionů.

Jak získat dotaci z programu Aplikace

Pokud máte ve firmě zaměstnance, kteří se zabývají vývojem a zlepšování vašich produktů, je pro vás tento program optimální. Předpokladem pro získání dotace je realisticky a kvalitně promyšlený podnikatelský záměr, jehož hlavní principy jsou přeneseny do žádosti o dotaci. S obojím vám rádi odborně pomůžeme. Pro získání dotace v programu Aplikace musíte např.:

 • definovat výstup projektu - jakých zlepšení u svých produktů hodláte dosáhnout
 • zaměřit se na nové či inovativní řešení 
 • znát trh a konkurenční řešení
 • mít alespoň základní zkušenosti s výzkumem a vývojem produktů a kvalitní tým
 • realizovat projekt mimo území hl. m. Prahy (sídlo společnosti v Praze být může)

Pro koho je dotační program určen

O dotaci v programu Aplikace mohou zažádat podniky všech velikostí v následujících oblastech:

 • zpracovatelský průmysl - výrobní sektor
 • výroby a rozvody energie
 • zásobování vodou, činnosti související s odpady a sanacemi
 • stavebnictví
 • informační a komunikační činnosti
 • činností výzkumu a vývoje v profesních, vědeckých a technických činnostech
 • administrativní a podpůrné činnosti související se zaměstnáním
 • a oprav počítačů a výrobku pro osobní potřebu a převážně domácnost

Praktické využití programu Aplikace

Uplatnění programu Aplikace (OPPIK) by měla směřovat k pokrytí neinvestičních nákladů společností se zajímavými projekty v oblasti vývoje.

Podporovány jsou např. následující náklady:

 • mzdy pracovníků podílejících se na realizaci projektu - výzkumných, technických, zkušebních, IT, řídicích i podpůrných pracovníků (včetně nákladů na sociální a zdravotní pojištění),
 • materiál spotřebovaný v rámci prováděného výzkumu a vývoje,
 • komponenty pro stavbu prototypů,
 • služby expertů a dodávky třetích stran,
 • cestovní náklady řešitelského týmu,
 • licence,
 • odpisy dlouhodobého hmotného majetku používaného při realizaci projektu
 • ostatní režijní náklady typu cloudové služby, náklady na energie, kancelářské potřeby apod.

Výše dotace na výzkum a vývoj

Dotace na výzkum a vývoj se pohybují od 2 do 50 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše podpory závisí na velikosti podniku a typu činnosti:

 • malý podnik (<49 zaměstnanců) – až 80 % z vynaložených výdajů
 • střední podnik (50–249 zaměstnanců) – až 75 % z vynaložených výdajů
 • velký podnik (>250 zaměstnanců) – až 65 % z vynaložených výdajů

Pozn.: Pro projekty realizované v rámci účinné spolupráce nebo kódu intervence 063 (podpora podnikatelských sítí) a 065 (pozitivní dopad na živ. prostředí) je výše maximální dotace až 100 mil. Kč.

Pravděpodobnost získání dotace v programu Aplikace

Pro získání dotace z programu Aplikace je nutné dbát na včasné, vysoce kvalitní a formálně bezchybné podání žádosti. Tomu musí předcházet také důsledná analýza vašeho podnikatelského záměru nebo jeho komplexní definování. V těchto oblastech disponujeme mnoholetými zkušenostmi a stovkami schválených projektů. Neváhejte se na nás obrátit pro vstupní konzultaci.

Naše projekty měly v poslední výzvě úspěšnost 100 % (narozdíl od ostatních projektů v tomto programu, jejichž průměrná úspěšnost je 57,5 %*).

* Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace, sledování čerpání alokace OP PIK

Pro získání dotace z programu Aplikace na výzkum a vývoj obecně platí:

 • čím lépe je popsána a vysvětlena inovativnost vašeho dotačního projektu, tím větší šanci na úspěch bude mít 
 • důležitý je kvalitní řešitelský tým projektu

Pomůžeme vám s žádostí o dotaci

V dotačním programu Aplikace jsme již pomohli desítkám českých firem. Za 13 let naší existence jsme byli u startu několika inovativních projektů. Za tu dobu se nám podařilo nastavit naše služby tak, aby vám zajistily hladký průběh celého dotačního procesu od A do Z.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a snažíme se co nejvíc přiblížit jeho potřebám. Naším hlavním cílem je zajistit, aby pro vás čerpání dotací nebylo administrativním strašákem, ale výbornou příležitostí posunout vaše podnikání.

A protože podáním žádosti o dotaci to nekončí, pomůžeme vám i během čerpání dotace, včetně administrace projektu a kompletní realizace výběrových řízení:

Proč žádat o dotace s námi?

Našim klientům přinášíme peníze z veřejných zdrojů, kombinujeme různé zdroje financování a šetříme jejich výdaje řízením nákladů. Vsázíme při tom na všestrannost služeb a individuální přístup ke každému projektu.

 • projektům v oblasti vývoje a inovací se věnujeme dlouhodobě a jsme schopni navrhnout ideální kombinaci dostuplných dotačních i nedotačních podpor
 • ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě
 • umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor
 • za 14 let jsme zpracovali přes 1 300 projektů v hodnotě 30 mld. Kč

enovativní TIP

Nenechte si ujít online konferenci Eurofondy 2021+. Zazní zde zásadní informace o všech nových dotačních programech,  a to přímo z úst tvůrců programů, dotačních expertů a poslechnete si také přímé zkušenosti zástupců firem. 

To mě zajímá

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.