Aplikace

Máte ambice v aplikovaném výzkumu? Získejte dotaci až 30 mil. Kč z evropských fondů na mzdy odborníků.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Příjem žádostí:
  do 3. 1. 2019

 • Na co lze čerpat:
  na mzdy a materiál

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 30 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 80 %

Podmínky pro zisk dotace

 • vysoká inovativnost a tržní potenciál
 • předem definovaný výstup projektu (prototyp, užitný vzor, apod.)
 • realizace mimo území hl. m. Prahy

Pro velké podniky je možná účast pouze v projektech se 100% vazbou na životní prostředí (tzv. kód intervence 065) nebo v projektech, které jsou realizovány ve spolupráci (splňují tzv. účinnou spolupráci, resp. kód intervence 063).

Na co lze dotaci použít

 • na provozní náklady výzkumně-vývojových aktivit - mzdy odborných pracovníků, použitý materiál nebo daňové odpisy

Kolik získáte

1–30 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše dotace závisí na typu činnosti, velikosti podniku a míře mezioborové spolupráce:

Výzkumná část:

 • malý podnik (<49 lidí) – 80 % výdajů
 • střední podnik (50–249 lidí) – 75 % výdajů
 • velký podnik (>250 lidí) – 65 % výdajů

Experimentální část:

 • malý podnik (<49 lidí) – 60 % výdajů
 • střední podnik (50–249 lidí) – 50 % výdajů
 • velký podnik (>250 lidí) – 40 % výdajů

Pozn.: Míra dotace je nižší až o 15 % v případě realizace bez mezioborové spolupráce.

Výzkumné organizace dosahují většinou podpory až 75 %.

V programu Aplikace je možné přeskočit výzkumnou část a žádat přímo o dotaci na vývoj.

Co dotační program podporuje

 • výzkum a vývoj firem a výzkumných organizací, které mají na výzkum a vývoj své zázemí a potřebují zafinancovat samotnou realizaci těchto aktivit
 • tvorbu prototypů, funkčních vzorků, průmyslových či užitných vzorů, certifikovaných metodik či software

Jaké jsou šance na zisk dotace

Průměrná úspěšnost v tomto programu je 57,5 %*. Naše projekty měly v poslední výzvě úspěšnost 100 %.

* Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace, sledování čerpání alokace OP PIK

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 10 let jsme zpracovali přes 600 projektů v hodnotě 21 mld. Kč.

enovativní TIP

S přípravou dotační žádosti je potřeba začít co nejdříve. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.