Dotační program Aplikace

Máte ambice v aplikovaném výzkumu a vývoji? Získejte dotaci v dotačním programu Aplikace až 40 mil. Kč z EU na mzdy odborníků.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Příjem žádostí:
  do 31. 12. 2019

 • Na co lze čerpat:
  mzdy a materiál

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 40 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 80 %

Dotační program Aplikace

Dotační program Aplikace je v rámci OPPIK zaměřen na podporu výzkumných a vývojových projektů s tržním potenciálem. Nepropásněte aktuální dotační výzvy s dotací ve výši až 40 milionů.

Jak získat dotaci z programu Aplikace

Pokud máte projekt výzkumu a vývoje, je pro vás tento program optimální. Pro to, abyste byli úspěšní při získání dotace, musíte splňovat hodnotící kritéria. Vše je třeba shrnout do kvalitně sepsaného projektu (OPPIK Aplikace) a jeho realizaci směrovat mimo hl. m. Prahu.

Pro získání dotace v programu Aplikace je potřeba:

 • definovaný výstup projektu výzkumu a vývoje
 • zaměření na nové či vysoce inovační řešení s významným tržním potenciálem
 • znalost trhu a konkurenčních řešení
 • zkušenosti s výzkumem a vývojem a kvalitní tým
 • realizace mimo území hl. m. Prahy

Pro koho je dotační program určen

O dotaci v programu Aplikace mohou zažádat podniky všech velikostí s těmito podporovanými právními formami: veřejné obchodní společnosti, společnosti s ručením omezeným (pokud k podílům společnosti nejsou vydány kmenové listy), komanditní společnosti, akciové společnosti, ústavy, družstva, státní podniky, spolky vč. pobočných a zahraničních spolků, národní podniky, státní příspěvkové  organizace, veřejné instituce, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, evropské společnosti, evropské družstevní společnosti, odštěpné závody (i zahraničních právnických osob), zahraniční pobočné spolky a analogické zahraniční právní formy, pokud je žadatelem zahraniční subjekt působící v následujících oblastech:

 • zpracovatelský průmysl
 • výroby a rozvody energie
 • zásobování vodou, činnosti související s odpady a sanacemi
 • stavebnictví
 • informační a komunikační činnosti
 • činností výzkumu a vývoje v profesních, vědeckých a technických činnostech
 • administrativní a podpůrné činnosti související se zaměstnáním
 • a oprav počítačů a výrobku pro osobní potřebu a převážně domácnost

Podporovaná uplatnění programu Aplikace

Uplatnění OPPIK programu Aplikace by měly směřovat k pokrytí neinvestičních nákladů společností s ambiciózními projekty v oblasti výzkumu a vývoje.

Z dlouhodobého hlediska OPPIK Aplikace podporuje především originální přístup a zvýšení konkurenceschopnosti českého výzkumu a vývoje jako jsou:

 • mzdové náklady výzkumných, technických, řídicích i podpůrných pracovníků (včetně nákladů na sociální a zdravotní pojištění),
 • materiál spotřebovaný v rámci prováděného výzkumu a vývoje,
 • komponenty pro stavbu prototypů,
 • služby expertů a dodávky třetích stran,
 • cestovní náklady řešitelského týmu,
 • licence,
 • odpisy dlouhodobého hmotného majetku
 • ostatní režijní náklady typu cloudové služby, náklady na energie, kancelářské potřeby apod.

Výše dotace na výzkum a vývoj

Dotace na výzkum a vývoj se pohybují od 1 do 40 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše podpory závisí na velikosti podniku a typu činnosti:

Výzkumná část:

 • malý podnik (<49 lidí) – 80 % výdajů
 • střední podnik (50–249 lidí) – 75 % výdajů
 • velký podnik (>250 lidí) – 65 % výdajů

Experimentální část:

 • malý podnik (<49 lidí) – 60 % výdajů
 • střední podnik (50–249 lidí) – 50 % výdajů
 • velký podnik (>250 lidí) – 40 % výdajů

Pravděpodobnost získání dotace v programu Aplikace

Pro získání dotace z programu Aplikace musíte zajistit spoustu věcí včetně výběrových řízení a administrace celého procesu. Pokud budete mít kvalitně sepsaný dotační projekt, který splní všechna kritéria dotačního programu Aplikace, jste na nejlepší cestě k úspěchu.

Průměrná úspěšnost v tomto programu je 57,5 %*.
Naše projekty měly v poslední výzvě úspěšnost 100 %.

* Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace, sledování čerpání alokace OP PIK

Pro získání dotace na výzkum a vývoj obecně platí:

 • čím vyšší je novost a uplatnění výstupu na trhu, tím větší šanci na úspěch bude mít váš dotační projekt
 • důležitý je kvalitní řešitelský tým projektu

Pomůžeme vám s žádostí o dotaci

V oboru dotační poradenství se pohybujeme již 10 let. Za tu dobu se nám podařilo nastavit naše služby tak, aby vám zajistily hladký průběh celého dotačního procesu od A do Z.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a snažíme se co nejvíc přiblížit jeho potřebám. Naším hlavním cílem je zajistit, aby pro vás čerpání dotací nebylo administrativním strašákem, ale výbornou příležitostí posunout vaše podnikání.

A protože podáním žádosti o dotaci to nekončí, pomůžeme vám i během čerpání dotace v programu aplikace.

Proč žádat o dotace s námi?

Našim klientům přinášíme peníze z veřejných zdrojů, kombinujeme různé zdroje financování a šetříme jejich výdaje řízením nákladů. Vsázíme při tom na všestrannost služeb a individuální přístup ke každému projektu.

 • máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace
 • ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě
 • umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor
 • za 10 let jsme zpracovali přes 600 projektů v hodnotě 21 mld. Kč

enovativní TIP

S přípravou dotační žádosti je potřeba začít co nejdříve. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.