Národní plán obnovy: na co získáte dotace?

Spustit online průvodce

Brownfieldy pro podnikatelské využití (Národní plán obnovy)

Jste město nebo obec a máte na svém území brownfieldy? Využijte až 100% dotaci na transformaci těchto nevyužitých a zanedbaných nemovitostí k dalšímu využití zejména pro podnikání.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  terénní práce, demolice, rekonstrukce, stavby

 • Kdo může čerpat:
  města a obce

 • Procent podpory:
  až 100 %

Brownfieldy pro podnikatelské využití (Národní plán obnovy)

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Základní informace

Národní plán obnovy nabízí možnost získání dotační podpory na odstranění brownfieldů (nedostatečně využívaná, zanedbaná nemovitost, pozemek, nebo areál) a umožnit tak další využití těchto nemovitostí zejména pro podnikání.

Na co lze žádat dotaci

 • terénní práce
 • demolice
 • rekonstrukce
 • stavba
 • DPH v určených případech.

Kdo může dotaci získat

 • Města a obce na území České republiky včetně hlavního města Prahy.

Jaká je výše dotace

 • Míra podpory: až 100 % výdajů
 • Maximální podpora: 6 500 Kč na m³ obestavěného prostoru
 • Minimální výše dotace: 1 mil. Kč
 • Maximální výše dotace: 60 mil. Kč

 

Hlavní podmínky poskytnutí dotace

 • Nemovitost musí být vedena v Národní databázi brownfieldů.
 • Pozemky brownfieldů nesmí být ve střetu s ochrannými pásmy, zdroji pitné vody, na poddolovaném území nebo v blízkosti staveb.
 • Vymezení brownfieldů musí být v souladu s Územním plánem obce.
 • Minimální rekonstruovaná plocha 500 m².
 • Minimální obestavěný prostor 1 000 m³.
 • Minimálně 50 % budoucí užitné plochy musí sloužit pro podnikání.

Podpora bude přiznána záměrům, které budou dodržovat zásadu „do not harm“ nebudou tedy podporovány záměry nebo hospodářské činnosti, které významně poškozují environmentální cíle:

 

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.