Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Brownfieldy pro podnikatelské využití (Národní plán obnovy)

Jste město nebo obec a máte na svém území brownfieldy? Využijte až 100% dotaci na transformaci těchto nevyužitých a zanedbaných nemovitostí k dalšímu využití zejména pro podnikání.

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 22. 8. 2022

 • Na co lze čerpat:
  Demolice, rekonstrukce, stavby

 • Kdo může čerpat:
  města, obce, kraje

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 40 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 100 %

Brownfieldy pro podnikatelské využití (Národní plán obnovy)

Chci konzultaci

Základní informace

Národní plán obnovy nabízí možnost získání dotační podpory na odstranění brownfieldů (nedostatečně využívaná, zanedbaná nemovitost, pozemek, nebo areál) a umožnit tak další využití těchto nemovitostí zejména pro podnikání.

Na co lze žádat dotaci

 • terénní práce
 • demolice
 • rekonstrukce
 • stavba
 • DPH v určených případech.

Kdo může dotaci získat

 • Kraje, města a jejich části i obce na území České republiky včetně hlavního města Prahy.

Jaká je výše dotace

 • Míra podpory: až 100 % výdajů
 • Maximální podpora: 6 500 Kč na m³ obestavěného prostoru
 • Minimální výše dotace: 1 mil. Kč
 • Maximální výše dotace: 40 mil. Kč

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

 

 

Hlavní podmínky poskytnutí dotace

 • Nemovitost musí být vedena v Národní databázi brownfieldů.
 • Pozemky brownfieldů nesmí být ve střetu s ochrannými pásmy, zdroji pitné vody, na poddolovaném území nebo v blízkosti staveb.
 • Vymezení brownfieldů musí být v souladu s Územním plánem obce.
 • Minimálně 50 % budoucí užitné plochy musí sloužit pro podnikání.
 • Musí dojít k úspoře spotřeby primární energie min. 30 % z neobnovitelných zdrojů energie.

Podpora bude přiznána záměrům, které budou dodržovat zásadu „do not harm“ nebudou tedy podporovány záměry nebo hospodářské činnosti, které významně poškozují environmentální cíle:

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.