Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Digitální vysokokapacitní sítě II. (NPO)

Dotace Národního plánu obnovy podpoří připojení veřejných institucí, škol zřizovaných obcemi a kraji a stavebních úřadů k vysokorychlostním sítím.

Program uzavřený

 • Na co lze čerpat:
  připojení k vysokorychlostním sítím

 • Kdo může čerpat:
  kraje, obce, svazky obcí a organizační složky státu

 • Kolik může projekt získat:
  20 - 200 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 95%

Digitální vysokokapacitní sítě II. (NPO)

Chci konzultaci

Základní informace

Cílem výzvy je podpora připojení veřejných institucí, prioritně základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných obcemi a kraji a stavebních úřadů k vysokorychlostním sítím (dále VHC).

Na co lze dotaci využít

 • Příprava komplexních projektů zabezpečujících konektivitu zřizovaných škol a úřadů.
 • Zřízení užívacího práva k síťové infrastruktuře sítí VHC, vč. vybudování koncového připojení objektů, které bude poskytovat:
  • běžně dostupnou rychlost připojení 1 Gbit/s a více, s možností jejího navýšení alespoň na 10 Gbit/s beze změny pasivní infrastruktury (tzn. není možné podpořit práce spojené s pokládáním nových kabelů pro připojení) s možností výměny či modernizace pouze aktivních prvků (tzn. vybavení typu firewall, repeater, gateway, router, sledování provozu v síti apod.).

Na co lze žádat dotaci

Mezi způsobilé výdaje patří:

 • zřízení dlouhodobého práva užívání pasivní infrastruktury vhodné pro připojení k VHCN s výše uvedenými parametry, jež je vykazováno v dlouhodobém nehmotném majetku jako ocenitelné právo,
 • zřízení rozhraní a SW pro monitorování kvality připojení,
 • projekt pro komplexní realizaci připojení žadatelem zřizovaných škol či úřadů,
 • služby poradců, expertů, studie,
 • náklady na zajištění organizace výběrových řízení,
 • povinná publicita.

Výše a míra podpory

 • Minimálně ve výši 20 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč.
 • Dotace na jedno přípojné místo by v průměru neměla překročit 2,2 mil. Kč.
 • Míra podpory je až 95 % způsobilých výdajů.
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů projektu.

Kdo může dotace získat

 • Kraje, obce, svazky obcí a organizační složky státu, případně jejich příspěvkové organizace.

Důležité faktory pro získání dotace

 • Počet připojených míst.
 • Míra naplnění priorit připojování různých typů aktérů (priorita jsou školy + stavební úřady).
 • Cena za připojené místo.

V enovation jsme specialisté na Národní plán obnovy

Využijte naše zkušenosti nasbírané za 15 let z 1 400 projektů a více než 32 miliard získaných pro firmy i veřejné instituce. Začněte konzultovat vaše plány již dnes.

V poslední výzvě VRI byla úspěšnost našich podání 92 %. Ze všech námi 25 podaných žádostí bylo schváleno 23 projektů, které jsme pomohli našim klientům zpracovat. 

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.