Národní plán obnovy: na co získáte dotace?

Spustit online průvodce

Fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace – Národní plán obnovy

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Příjem žádostí:
  do 31. 3. 2022

 • Na co lze čerpat:
  instalace fotovoltaických a bateriových systémů

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky

 • Procent podpory:
  až 50 %

Fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace – Národní plán obnovy

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Na co můžete dotaci využít

V rámci výzvy budou dotací podpořeny projekty:

 • instalace fotovoltaických systémů,
 • instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie.

Na co lze žádat dotaci

Mezi způsobilé výdaje patří:

 • výdaje na stavební práce, dodávky a služby,
 • inženýrská činnost (TDI, AD).

Kdo může dotaci získat

 • Malé, střední i velké podniky – vyjma podniků vlastněných 100 % veřejným subjektem (netýká se státní organizace Správa železnic) a podniků provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.

Požadavky na žadatele

 • Žadatel má sídlo a je plátcem daně v České republice a vykonává podporovanou činnost.
 • Žadatel je bezdlužný vůči státu, orgánům EU a svým zaměstnancům a má zveřejněnou účetní závěrku.
 • Žadatel není podnikem v obtížích a nenachází se v konkurzu, úpadku či v likvidaci.
 • Ke dni podání žádosti má uzavřené minimálně 2 po sobě následující účetní období.
 • Žadatel, ani jeho propojené podniky, nemá registrované sídlo v daňovém ráji, a to s více než 25 % celkového podílu na vlastnické struktuře.

Forma a výše podpory

 • Míra podpory pro FVE: 35 %
 • Míra podpory pro bateriový systém: 50 %
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů.
 • Dotační podpora bude stejná pro firmy všech velikostí.
 • Podpora je poskytována ex-post.
 • Dotace se nejvíce vyplatí čerpat na projekty v min. hodnotě 2 mil. Kč (odpovídá přibližně 500 m2 střechy a 250 solárním panelům).

Hlavní podmínky dotace

 • Podpořeny budou projekty do 1MW.
 • Musí se jednat o střešní instalace.
 • FVE – pouze jedno odběrné místo do sítě.
 • Není stanovena podmínka vlastní spotřeby.
 • Realizace na území ČR včetně území hl. m. Prahy.
 • Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.

Co je důležité vědět

Programy Národního plánu obnovy nově přinesou mnohá zjednodušení pro žadatele (jednotná míra podpory pro všechny, méně dokumentů k dokládání), zároveň však zavádí nulovou toleranci administrativních nedostatků. Žádosti o dotace je tedy nutné připravit včas a naprosto bezchybně.

Odrazte se do budoucnosti s dotací. Naše webináře vás nasměrují

Vlna dotací, která dorazí na podzim může pro firmy představovat odrazový můstek z těžkých časů do prosperující budoucnosti. Na bezplatných webinářích vám poradíme, který můstek si vybrat, aby vám při odrazu nepodklouzla noha.


Chci se přihlásit

V enovation jsme specialisté na Národní plán obnovy

Využijte naše zkušenosti nasbírané za 14 let z 1 400 projektů a více než 32 miliard získaných pro firmy. Mějte jisotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.