Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (NPO)

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 5. 5. 2023

 • Na co lze čerpat:
  stavební práce, dodávky a služby, BOZP

 • Kdo může čerpat:
  držitelé licencí na výrobu tepelné, elektrické energie a na rozvod tepelné energie

 • Kolik může projekt získat:
  2 - 500 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 50 %

Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (NPO)

Chci konzultaci

Základní informace

Podpora je primárně zaměřena na rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií, včetně výstavby nových přípojných větví k stávajícím soustavám.

Podporu mohou čerpat podniky všech velikostí realizující projekty na celém území ČR včetně hl. města Prahy.

Kdo může žádat o dotaci

Vlastníci soustavy zásobování tepelnou energií (dále jen „SZTE“) dle zákona č. 458/2000 Sb., kteří disponují licencí na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licencí na rozvod tepelné energie.

Na co lze žádat dotaci

 • stavební práce
 • dodávky a služby
 • činnosti odborného technického dozoru, autorského dozoru
 • BOZP

Forma a výše podpory

 • Výše dotace = 50 % z vynaložených výdajů.
 • Alokace výzvy: 1 660 000 000 Kč

Hlavní podmínky pro zisk dotace

 • Žadatel bude muset zajistit do 3 let od zahájení realizace rozvodů tepla, aby projekt splňoval požadavky na energeticky účinné dálkové vytápění a chlazení.
 • Projekt musí být realizován na území České republiky.
 • Splňovat podmínky bezdlužnosti, nebýt tzv. podnikem v obtížích, nemít koncového majitele v daňových rájích aj. – podmínky jsou uvedeny ve Výzvě programu.

V enovation jsme specialisté na Národní plán obnovy

Využijte naše zkušenosti nasbírané za 15 let z 1 400 projektů a více než 32 miliard získaných pro firmy. Mějte jistotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.