Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Rekonstrukce veřejného osvětlení (NPO)

Pro spolupráci s dotační agenturou se nejvíce vyplatí investice od 1,5 mil. Kč.
 

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 30. 6. 2023

 • Na co lze čerpat:
  kabeláž, stožáry, rozvaděče, svítidla a další prvky

 • Kdo může čerpat:
  města a obce mimo území Národních parků

Rekonstrukce veřejného osvětlení (NPO)

Chci konzultaci

Základní informace

 • Dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie.
 • Dotace se vztahuje na rekonstrukci včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení.
 • Dotace je také určena na přípravu kabeláže pro dobíjecí body.
 • Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

Na co lze žádat dotaci

Mezi podporované aktivity patří rekonstrukce veřejného osvětlení a příprava kabeláže pro dobíjecí body. Konkrétně lze dotaci čerpat na:

 • kabeláž mezi svítidlem a svorkovnicí,
 • kabeláž pro dobíjecí body,
 • nástavce, výložníky,
 • prvky „smart city“,
 • prvky „smart lighting“,
 • revize elektro,
 • rozvaděč včetně elektro-výzbroje,
 • stožáry vč. základů,
 • svítidla (včetně doplnění SB pro splnění požadavků norem (ČSN EN 13201),
 • svorkovnice,
 • TDI,
 • výdaje na práci (montáž a demontáž svítidel, instalace stožárů, instalace kabeláže pro dobíjecí body, náklady na plošiny),
 • výdaje na seřízení řídících prvků,
 • výdaje na soubor technických dokumentů (pasport, generel, projektová dokumentace, energetický posudek, energetický posudek pro ZVA, měření osvětlení po realizaci projektu).

Limity výše dotace

Rekonstrukce veřejného osvětlení

 • Výše dotace představuje 30.000,- Kč za každou ušetřenou MWh elektrické energie ročně až do výše 4 mil. Kč pro obce/města a společnost 100% vlastněnou obcí do 10 000 obyvatel.
 • Výše dotace představuje 30.000,- Kč za každou ušetřenou MWh elektrické energie ročně až do výše 10 mil. Kč pro obce/města a společnost 100% vlastněnou obcí nad 10 000 obyvatel.

Podpora přípravy pro dobíjecí stanice

 • 25 tis. Kč na přípravu kabeláže pro 1 dobíjecí bod.
 • Max. počet dobíjecích bodů na projekt je 50.
 • Podmínkou je výstavba dobíjecí stanice do pěti let od získání dotace.

Výše dotace činí 30 Kč na 1 ušetřenou kWh.

Hlavní podmínky pro zisk dotace

 • Úspora primární elektrické energie min. 30%.
 • Náhradní teplota chromatičnosti Tc menší nebo rovna 2700 K (teplý odstín/teplá bílá – nažloutlý či naoranžovělý odstín).
 • Parametry osvětlení řešených úseků musí splnit požadavky ČSN EN 13201 a nesmí být překročeny o více než 30%.
 • Parametry rušivého světla musí splňovat požadavky ČSN EN 12464-2.

Co je potřeba k žádosti o dotaci přiložit

 • Energetický posudek, případně energetický audit (výpočet úspory).
 • Předmětná část pasportu (t.j. technický popis, funkční parametry apod.).
 • Zatřídění komunikací do tříd osvětlenosti.
 • Projektová dokumentace.
 • Rozpočet.
 • Popis stávajícího stavu vs nový.
 • Čestné prohlášení o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky.
 • Čestné prohlášení o vypořádání závazků vůči státnímu rozpočtu.
 • Čestné prohlášení o vztahu ke zhodnocovanému majetku.
 • Plná moc, pokud bude žadatel zastupován zmocněncem.

V enovation jsme specialisté na Národní plán obnovy

Využijte naše zkušenosti nasbírané za 14 let z 1 400 projektů a více než 32 miliard získaných pro firmy. Mějte jisotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.