Národní plán obnovy: na co získáte dotace?

Spustit online průvodce

Úspora vody v podnicích (NPO)

Dotace Národního plánu podpory na podporu recyklace vody v podnicích.

Program je otevřen

 • Na co lze čerpat:
  výdaje na stavební práce, dodávky a služby

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední a velké podniky

 • Procent podpory:
  40 %

Úspora vody v podnicích (NPO)

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Na co můžete dotaci využít

Mezi podporované aktivity patří:

 • Proces optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu – primárně dojde ke snížení spotřeby vody.
 • Přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody (energetika, průmysl potravinářský, papírenský, chemický, textilní, zpracovatelský a recyklační a další), přímá recyklace ve vybraných odvětvích služeb, instalace uzavřených cirkulačních okruhů namísto lineárních/otevřených.
 • Opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech – instalace filtračních technologií (např. pro vody znečištěné pouze tuhými látkami) a pro přípravu vody k dalšímu jinému využití v rámci podniku, včetně sociálních zařízení.
 • Optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků (mimo hlavní výrobní proces) – údržba, logistika, doprava, sociální zařízení.
 • Snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody.
 • Optimalizace technologie chlazení (náhrada otevřených chladicích věží se skrápěním adiabatickým chlazením);
 • Jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody.
 • Zlepšení infrastruktury, zejména vybudování nebo modernizace systémů pro monitorování netěsností rozvodů vod.
 • Zvýšení spolehlivosti zásobování uživatelů vody posílením kapacity záložních zdrojů povrchové vody a zlepšením jakosti vody dodávané záložními zdroji.
 • Zřízení vodních ploch sloužící pro zadržení vody v areálech podniků.
 • Revitalizace podnikových areálů a okolí komerčních budov k adaptaci na změnu klimatu, např. výsadbou funkční vegetace a zřizováním tzv. vegetačních střech.

Na co lze žádat dotaci

 • Mezi způsobilé výdaje patří výdaje na stavební práce, dodávky a služby.

Kdo může dotaci získat

 • Malé, střední i velké podniky na celém území ČR včetně hl. města Prahy.

Požadavky na žadatele

 • Žadatel má sídlo a je plátcem daně v České republice a vykonává podporovanou činnost.
 • Žadatel je bezdlužný vůči státu, orgánům EU a svým zaměstnancům a má zveřejněnou účetní závěrku.
 • Žadatel není podnikem v obtížích a nenachází se v konkurzu, úpadku či v likvidaci.
 • Ke dni podání žádosti má uzavřené minimálně 2 po sobě následující účetní období.
 • Žadatel, ani jeho propojené podniky, nemá registrované sídlo v daňovém ráji, a to s více než 25 % celkového podílu na vlastnické struktuře.

Odrazte se do budoucnosti s dotací. Naše webináře vás nasměrují

Vlna dotací, která dorazí na podzim může pro firmy představovat odrazový můstek z těžkých časů do prosperující budoucnosti. Na bezplatných webinářích vám poradíme, který můstek si vybrat, aby vám při odrazu nepodklouzla noha.

Chci se přihlásit

 

Forma a výše podpory

 • Míra podpory činí 40 % a je jednotná pro firmy všech velikostí. 
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů.
 • Podpora je poskytována ex-post.

Hlavní podmínky dotace

 • Je potřeba splňovat podmínky bezdlužnosti, nebýt tzv. podnikem v obtížích, nemít koncového majitele v daňových rájích aj. – podmínky jsou uvedeny ve Výzvě programu.
 • Žádost o podporu musí obsahovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce a vodní audit.

 

Co je důležité vědět

Programy Národního plánu obnovy nově přinesou mnohá zjednodušení pro žadatele (jednotná míra podpory pro všechny, méně dokumentů k dokládání), zároveň však zavádí nulovou toleranci administrativních nedostatků. Žádosti o dotace je tedy nutné připravit včas a naprosto bezchybně.

V enovation jsme specialisté na Národní plán obnovy

Využijte naše zkušenosti nasbírané za 14 let z 1 400 projektů a více než 32 miliard získaných pro firmy. Mějte jisotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

 

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.