Puzzle úspěchu: složte si dotační možnosti pro své podnikání

Dozvědět se více

Úspora vody v podnicích (NPO)

Ušetřete provozní náklady díky úspoře vody ve vašem podniku. S dotací pořídíte např. nové úspornější výrobní technologie i stavební práce za polovinu ceny.

Před podáním žádosti musí být projekt dobře technicky připravený. Od projektové dokumentace po vodní audit.
 

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 30. 9. 2022

 • Na co lze čerpat:
  výdaje na technologie, stavební práce, dodávky a služby

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední a velké podniky

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 25 mil. Kč

 • Procent podpory:
  40 %

Úspora vody v podnicích (NPO)

Chci konzultaci

Základní informace

Výzva se zaměří na recyklaci a úspory vody ve výrobních i nevýrobních podnicích. 

Na co můžete dotaci využít

 • Snížení spotřeby vody ve výrobním procesu, ale i ve vedlejších provozech (údržba, logistika, doprava, sociální zařízení).
 • Recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody (energetika, průmysl potravinářský, papírenský, chemický, textilní, zpracovatelský a recyklační a další) a ve vybraných odvětvích služeb.
 • Opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech – instalace filtračních technologií (např. pro vody znečištěné pouze tuhými látkami) a pro přípravu vody k dalšímu využití v rámci podniku, včetně sociálních zařízení.
 • Pořízení technologi spojených s parními systémy.
 • Snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody.
 • Optimalizace technologie chlazení (např. náhrada otevřených chladicích věží).
 • Jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody.
 • Budování nebo modernizace systémů pro monitorování netěsností rozvodů vod.
 • Posílení kapacity záložních zdrojů povrchové vody a zlepšení jakosti vody dodávané záložními zdroji.
 • Zřízení retenčních nádrží pro zadržení a využití vody.

Na co lze žádat dotaci

 • Mezi způsobilé výdaje patří výdaje na pořízení technologií, stavební práce, dodávky a služby.

Kdo může dotaci získat

 • Malé, střední i velké podniky na celém území ČR včetně hl. města Prahy.

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

 

Forma a výše podpory

 • Míra podpory by se měla pohybovat v rozmezí 40 %
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů.
 • Podpora je poskytována ex-post.
 • Plánovaná alokace: 1 000 000 000 Kč

Hlavní podmínky dotace

 • Je potřeba splňovat podmínky bezdlužnosti, nebýt tzv. podnikem v obtížích, nemít koncového majitele v daňových rájích aj. – podmínky jsou uvedeny ve Výzvě programu.
 • Žádost o podporu musí obsahovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce a vodní audit.

Co je důležité vědět

Programy Národního plánu obnovy nově přinesou mnohá zjednodušení pro žadatele, zároveň však zavádí nulovou toleranci administrativních nedostatků. Žádosti o dotace je tedy nutné připravit včas a naprosto bezchybně.

V enovation jsme specialisté na Národní plán obnovy

Využijte naše zkušenosti nasbírané za 15 let z 1 400 projektů a více než 32 miliard získaných pro firmy. Mějte jisotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.