Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče

Zařízení služeb sociální péče mohou žádat o přidělení dotace na výstavbu, rekonstrukci nového nebo stávajícího objektu, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb. 

 

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 22. 7. 2024

 • Na co lze čerpat:
  nákup, rekonstrukce, výstavba objektů určených k provozování zařízení pro sociální služby.

 • Kdo může čerpat:
  města a obce, kraje a jejich organizace a společnosti, nestátní neziskové organizace oprávněné k poskytování sociálních služeb

 • Kolik může projekt získat:
  5 - 80 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 100%

Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče

Chci konzultaci

Program Národní plán obnovy 

Podpora je zaměřena na  nákup nemovitostí a rekonstrukce či výstavbu objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, ale i obnovu a zkvalitnění infrastruktury stávajících sociálních služeb.

Základní informace o výzvě

 • Příjem žádostí: 21. 7. 2023.
 • Ukončení příjmu žádostí: 22. 7. 2024.
 • Max. délka realizace: 30.10.2025.
 • Způsob hodnovení žádostí: průběžný.
 • Počet žádostí: žadatel může podat max. 5 žádostí.  

Výše dotace 

 • Pro první podanou žádost: min. 5 a max. 80 mil. Kč.

Míra podpory

Je stanovená ve výši až 100%.

 • pro nestátní neziskové organizace vč. DPH,
 • pro ÚSC (kraje,města, obce) je DPH neuznatelným výdajem.

Oprávněnými žadateli dotace

 • kraj a jimi zřízené nebo založené organizace,
 • obec, městys, město, statutární město, městský obvod, hlavní město Praha a jimi zřízené nebo založené organizace,
 • dobrovolný svazek obcí,
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace,
 • spolky a pobočné spolky a ústavy,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • církve, církevní organizace a církevní právnické osoby,
 • nadace a nadační fondy.

Zakladatelem a členem statutárních orgánů nestátních neziskových organizací nesmí být podnikatelský subjekt. 

Na co lze podporu využít

Hlavní způsobilé výdaje:

 • výstavby, přístavby, nástavby nových budov, 
 • stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace, atd.) stávajících budov,
 • vytvoření zázemí pro poskytování registrovaných sociální služeb, 
 • administrativní zázemí/kanceláře, vč. jejich vybavení pro výkon sociální služby, 
 • zeleň na budovách ( vegetační střechy a fasády),
 • vybudování a stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí,
 • výdaje vázané na energetické úspory,
 • nákup pozemku, stavby nebo stavby určené k odstranění a demolice (pro výstavbu nové stavby).

Vedlejší způsobilé výdaje:

 • pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení,
 • kompenzační pomůcky a zdravotnické prostředky, 
 • pořízení asistenčních a asistivních technologií,
 • projektová dokumentace,
 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu,
 • zabezpečení výstavby (pořízení služeb),
 • zeleň v okolí budov, 
 • povinná publicita
 • související výdaje.

Na co si dát pozor

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze níže uvedených služeb sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • Odlehčovací služby – pouze v pobytové formě,
 • týdenní stacionáře,
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením a pro seniory, 
 • domovy se zvláštním režimem,
 • chráněné bydlení.

 

V enovation jsme specialisté na Národní plán obnovy

 

Využijte naše zkušenosti nasbírané od roku 2007 z více jak 1 700 projektů a více než 38 miliard získaných pro firmy. Mějte jistotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

Napište nám na enovation@enovation.cz či nás kontaktujte na +420 222 523 549 a na úvodní konzultaci probereme možnosti vašeho zařízení.

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.