Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Inovační vouchery - výzva II.

 


 

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 31. 5. 2024

 • Na co lze čerpat:
  patenty, nákup expertního know-how

 • Kdo může čerpat:
  Malé a střední podniky

 • Procent podpory:
  až 75 %

Inovační vouchery - výzva II.

Chci konzultaci

Dotace získané v rámci programu Inovační vouchery slouží zejména k nákupu poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí (např. univerzita nebo výzkumný ústav, agentura pro transfer technologií, zprostředkovatel v oblasti inovací), nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

Aktuální II. výzva

 Min. průmyslu a obchodu 16.1. 2023 vyhlásilo II. výzvu:

 • příjem žádostí: 1. 2. 2022 - 31. 5. 2024,
 • alokace: 150 mil. Kč.

Kdo může dotace získat

 • Malé a střední podniky, které realizují svou činnost mimo území hl. m. Prahy (projekt musí být realizován mimo Prahu, sídlo firmy zde být může).

Kolik lze získat

 • Dotace na projekt je poskytována od 50 000 Kč do maximálně do výše 1 mil. Kč.
 • Přičemž podpora je poskytována ve dvou režimech, v závislosti na požadované výši způsobilých výdajů projektu:
 1. Dotace na projekt je poskytována od 50 000 Kč do 375 000 Kč (75 % z prokázaných způsobilých výdajů – maximální výše způsobilých výdajů v tomto režimu je od 66 667 Kč do 499 999 Kč);
 2. Dotace na projekt je poskytována od 250 000 Kč do 1 000 000 Kč (50 % z prokázaných způsobilých výdajů- maximální výše způsobilých výdajů v tomto režimu je od 500 000 Kč do 1 999 999 Kč).

Na co se dotace vztahuje

 • Externí služby poskytované organizací pro výzkum a šíření znalostí.

Podporované aktivity

Mezi podporované aktivity patří nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a akreditovaných laboratoří.

To znamená například: 

 • měření, diagnostiky, testování, simulace,
 • návrhy nových systémů a konstrukcí,
 • vývoj software, hardware, materiálů,
 • optimalizace procesů a metod s cílen zvýšení efektivity,
 • překlady a správní poplatky.


 

Pomůžeme vám s žádostí o dotaci

V programech OPPIK (předchůdci OPTAK) jsme vypracovali již stovky úšpěšných projektů. Nabyté znalosti přenášíme do úspěchu našich klientů a podpory jejich podnikatelských a rozvojových záměrů.

Za 15 let naší existence jsme pomohli realizovat projekty v celkové hodnotě přesahující 32 mld. Kč. Za tu dobu se nám podařilo nastavit naše služby tak, aby vám zajistily hladký průběh celého dotačního procesu od A do Z.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a snažíme se co nejvíc přiblížit jeho potřebám. Naším hlavním cílem je zajistit, aby pro vás čerpání dotací nebylo administrativním strašákem, ale výbornou příležitostí posunout vaše podnikání.

A protože podáním žádosti o dotaci to nekončí, pomůžeme vám i během čerpání dotace, včetně administrace projektu a kompletní realizace výběrových řízení.

provedeme dotační audit a identifikujeme formu podpory nebo vhodného dotačního titulu, zkompletujeme potřebnou dokumentaci, zpracujeme dotační žádost,

Proč žádat o dotace s námi?

Našim klientům přinášíme peníze z veřejných zdrojů, kombinujeme různé zdroje financování a šetříme jejich výdaje řízením nákladů. Vsázíme při tom na všestrannost služeb a individuální přístup ke každému projektu.

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

 

Chcete si žádost napsat sami a nevíte jak na to?

Přihlaste se do kurzu Dotačního institutu zaměřeného na přípravu dotační žádosti.

Chci se registrovat do kurzu

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.