Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Potenciál

Vyvíjíte nové výrobky či nová konstrukční řešení? Získejte dotaci až 100 mil. Kč na nové výzkumné vybavení, výstavbu budov či pořízení softwaru.

Pořizované stroje musí prokazatelně sloužit k výzkumu a vývoji.

Jedná se o předběžné informace. Očekávané vyhlášení výzvy je v 2. kvartálu roku 2024.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  pořízení technologií a výzkumného vybavení

 • Kdo může čerpat:
  malé a střední podniky,
  Small mid-cap (do 499 zaměstnanců),
  Mid - cap (do 3000 zaměstnanců)

 • Kolik může projekt získat:
  2 - 100 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 70 %

Potenciál

Chci konzultaci

Dotační program Potenciál

Dotační program Potenciál přináší peníze na pořízení technologií pro vybudování firemního výzkumně-vývojového zázemí. Pořídit lze díky němu stroje, technologie, hardware či software určené k vývoji a testování nových produktů.

Na co lze dotaci získat

 • Pořízení potřebného výzkumného vybavení: stroje, technologie, hardware či sítě.
 • Výstavba budov - novostavby i rekonstrukce či služby projektantů (max. 40 % celkových způsobilých investičních výdajů).
 • Pořízení software, licencí, práv duševního vlastnictví a povinné publicity (nehmotný majetek může tvořit max. polovinu rozpočtu projektu, zbylá polovina musí být tvořena hmotným majetkem – stroje, zařízení atp.).

Na co si dát pozor

 • Existuje reálný předpoklad, že výsledky výzkumu budou použity ve výrobě.
 • Žadatel a realizační tým musí mít zkušenosti a kompetence reflektující konkrétní záměr včetně kompetencí pro komercializaci.
 • Stupeň inovace vyvíjených produktů by měl být vysoký.
 • Majetek musí být nový a musí být využíván při projektu, na který je poskytnuta podpora, po dobu min. 5 let, nebo v případě malých a středních podniků 3 roky.

Kolik získáte pomocí programu Potenciál

 • 2–100 milionů Kč na jeden projekt. 
 • Podniky mohou získat 20 - 70 % ze způsobilých výdajů projektu dle velikosti podniku a místa realizace.

Jaké jsou šance na zisk dotace

Průměrná úspěšnost projektů je 43 %*. 

Naše projekty měly v poslední výzvě úspěšnost 100 %.

* Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace, sledování čerpání alokace OP PIK

Vzorový projekt

 • Rozšíření kompletního vývojového centra pro vývoj svítidel.
 • Vznik výzkumného centra pro sestrojení, přípravy a zkoušky prototypů v rámci průmyslového výzkumu speciálních polymerů.

Starosti s přípravou projektu nechte na nás

Součástí týmu enovation je i konzultant, který stál v minulosti u zrodu tohoto programu a pomáhal nastavovat jeho kritéria. V dotačním programu Potenciál jsme již pomohli desítkám českých firem.

K vašim projektům přistupujeme s nejvyšší péčí a zajistíme, aby pro vás čerpání dotací nebylo administrativním strašákem, ale výbornou příležitostí posunout vaše podnikání.

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

Rozšíření výzkumného oddělení z programu Potenciál

Jak jsme pomohli např. společnosti VÚB a.s. vybudovat nové VaV centrum se podívejte zde.

 

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.

Rozšíření výzkumného oddělení z programu Potenciál

Nákup strojů a rozšíření kapacity pro výzkum a vývoj nových typů technických textilií z materiálů se speciálními vlastnostmi

Případové studie