Jak inovovat produkty a zefektivnit procesy ve firmě? Ušetřit na energiích a zlevnit fungování společnosti?

Máme pro vás řešení

Potenciál

Vyvíjíte nové výrobky či nová konstrukční řešení? Získejte dotaci až 100 mil. Kč na nové zkušebny, testovací centra či laboratoře.

Pořizované stroje musí prokazatelně sloužit k výzkumu a vývoji.

Program je stále v přípravě, informace pro vás pravidelně aktualizujeme.

Program je v přípravě. Předpokládaný termín vyhlášení je plánován na 2. kvartál 2023.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  pořízení technologií a výzkumného vybavení

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední a velké podniky

 • Kolik může projekt získat:
  2 - 100 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 50 %

Potenciál

Chci konzultaci

Dotační program Potenciál

Dotační program Potenciál přináší peníze na pořízení technologií pro vybudování firemního výzkumně-vývojového zázemí. Pořídit lze díky němu stroje, technologie, hardware či software určené k vývoji a testování nových produktů.

Na co lze dotaci získat

 • Výzkumné vybavení, především na pořízení strojů, technologií či hardware jako např. vybavení protypové dílny, zkušebny, testovacího zařízení, laboratoří, polygonů apod.
 • Pořízení softwaru, licencí, práv duševního vlastnictví - např. konstrukční, simulační a výpočtový software.

Podmínky pro zisk dotace na vývoj a testování nových produktů

 • Není podporován nákup pozemků a budov,
 • dotované vybavení není určeno k sériové výrobě, ale pouze k vývoji, výrobě prototypů a jejich testování,
 • musí existovat reálný předpoklad, že výstupy budoucího výzkumu budou využity ve výrobě,
 • realizace mimo území hl. m. Prahy (sídlo společnosti v Praze být může).

Kolik získáte pomocí programu Potenciál

2–100 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše je 50 %

Jaké jsou šance na zisk dotace

Průměrná úspěšnost projektů je 43 %*. 

Naše projekty měly v poslední výzvě úspěšnost 100 %.

* Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace, sledování čerpání alokace OP PIK

Starosti s přípravou projektu nechte na nás

Součástí týmu enovation je i konzultant, který stál v minulosti u zrodu tohoto programu a pomáhal nastavovat jeho kritéria. V dotačním programu Potenciál jsme již pomohli desítkám českých firem.

K vašim projektům přistupujeme s nejvyšší péčí a zajistíme, aby pro vás čerpání dotací nebylo administrativním strašákem, ale výbornou příležitostí posunout vaše podnikání.

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

Rozšíření výzkumného oddělení z programu Potenciál

Jak jsme pomohli např. společnosti VÚB a.s. vybudovat nové VaV centrum se podívejte zde.

 

Chcete se o dalších výzvách OPTAK dozvědět více?

 

 

Napište nám nebo volejte 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.

Rozšíření výzkumného oddělení z programu Potenciál

Nákup strojů a rozšíření kapacity pro výzkum a vývoj nových typů technických textilií z materiálů se speciálními vlastnostmi

Případové studie