Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Virtuální podnik

S dotačním programem Virtuální podnik nakoupíte hardware a software do firmy až o 40 % levněji. Například informační, skladové či bezpečnostní systémy, servery, QR čtečky, tiskárny čárových kódů nebo cloudové služby a modemy. 

Investice se vám vyplatí od 2 mil. Kč.

Pro rok 2024 je na podporu digitalizace plánovaná výzva Digitální podnik.

 

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 29. 3. 2024

 • Na co lze čerpat:
  Pořízení nových nevýrobních technologií a zavedení služeb ke zvýšení automatizace, digitalizace a efektivnějšímu propojení firemních procesů.

 • Procent podpory:
  30 - 40 %

Virtuální podnik

Chci konzultaci

Základní informace

Cílem výzvy je podpořit využívání digitálních technologií v českých podnicích a zvýšit tak úroveň digitalizace, případně automatizace, která povede ke zlepšení vnitropodnikových firemních procesů. 

 • Příjem žádostí: od 3. 7. 2023 do 29. 03. 2024.
 • Alokace: 500 mil. Kč.

Na co můžete dotaci využít

 • Dotace podpoří investice do nevýrobních technologií, které vás zásadně posunou v digitalizaci, případně automatizaci procesů a přinesou do Vašeho podnikání nové funkcionality.
 • Podpora je vhodná pro firmu, která má zájem udržet krok s konkurencí a mezinárodními trendy a např. plánuje investovat do přechodu z papírové evidence do digitální či chce pořídit pokročilého nevýrobního robota.

Konkrétní využití na:

Špičkové informační systémy umožňující komplexní digitalizaci agend, např. manažerské informační systémy jako je:

 • ERP (řízení podniku),
 • CRP (plánování časového rozvržení výrobních kapacit) nebo PLM (řízení životního cyklu výrobku),
 • BIM a CDE systémy (služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborech),
 • DMS (správa dokumentů),
 • systémová integrace (pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti. Jedná se o technologie a služby ke zvýšení kybernetické bezpečnosti. Firewall, antivirový program, bezpečnostní audit apod.).

Technologie a hardware sloužící k nevýrobním účelům, konkrétně:

 • vnitropodnikové sítě (aktivní a pasivní prvky včetně měření nebo poradenských služeb, vzdálený přístup atp.),
 • hardware pro zajištění vnitřní konektivity ve firmě a nástrojů pro správu vlastní LAN sítě (např. repeater, hub, bridge, router, gateway, switch, firewall, přístupové body),
 • logistické systémy a technologie (primárně plně autonomní systémy, doplňkově automatizované (semi-automatizace),
 • monitorovací systémy (např. přístupové chipy a jejich čtečky, prvky sítě IoT, webkamery a další systémy pro „video surveillance“, dohledové drony…),
 • hardware pro mobilní distanční přístup do firemní sítě (např. 4G/5G modemy a routery, headset, HW šifrovací klíče, koncový HW zajišťující online videokonference).

Ostatní neinvestiční výdaje – služby:

 • software aplikace umožňující digitální transformaci podniku přes cloud vč. SaaS řešení v rámci časově omezeného předplatného,
 • okrajově i základní software (kancelářské balíčky, účetní programy),
 • služby poradců, expertů, studie, bezpečnostní audity,
 • jednorázová školení a pomůcky nezbytné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov,
 • vytvoření digitálního dvojčete či podobné služby.

Kolik získáte

 • Míra podpory se pohybuje v rozmezí 30 % až 40 % dle velikosti podniku.
 • Dotace činí 250 tis. Kč až 200 tis. EUR.
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů.

Kdo může dotaci získat

 • Malé a střední podniky z ČR. Projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy (sídlo firmy zde být může).
 • Není podporováno: Výroba, zpracování a uvádění tabáku a tabákových výrobků; zemědělství, lesnictví a rybářství; nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu.

Vysvětlivky:

 • malý podnik = méně než 49 zaměstnanců
 • střední podnik = 50– 249 zaměstnanců

Hlavní podmínky dotace

 • Při čerpání dotace se vám nejvíce vyplatí investice od 2 mil. Kč.

Jak vypadá vzorový projekt

Jaký problém firma řešila: Nedostatečná efektivnost stávajících procesů.

 • Procesy se dějí manuálně, kromě základního účetního programu na účetnictví a mzdy není ve firmě žádné SW řešení zavedeno.
 • Co je cílem: Cílem projektu je digitalizace firemních procesů. Bude docházet ke komunikaci napříč vnitropodnikovým systémem. Projekt díky zavedení SW a HW povede k digitální transformaci podniku pomocí nově zaváděných technologií, které povedou k vyšší automatizaci, digitalizaci a efektivnějšímu propojení firemních procesů.

V enovation jsme specialisté na programy OP TAK

Využijte naše zkušenosti nasbírané za 16 let z 1 700 projektů a více než 38 miliard získaných pro firmy. Mějte jistotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

 

 

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.