Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Národní centra kompetence

Program se zaměřuje na podporu výzkumu a vývoje s velkým aplikačním potenciálem, vývoj a inovace v oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro růst konkurenceschopnosti ČR. V rámci tohoto programu bude rozděleno více než 6 mld. Kč a podpořeno bude zhruba 35 center.

Program uzavřený

 • Na co lze čerpat:
  Podpora vzniku a činnosti center výzkumu

 • Kdo může čerpat:
  Podniky a výzkumné organizace

 • Procent podpory:
  80 %

Národní centra kompetence

Chci konzultaci

Co je program Národní centra kompetence

Program podporuje vznik konsorcií o minimálně 6 členech s vysokou přidanou hodnotou a zaměřením na tvorbu dodavatelsko-odběratelských inovačních řetězců s mezinárodním přesahem.

Podporuje dlouhodobou spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou, multioborovost, propojování odvětví, zvýšení konkurenceschopnosti podniků a posílení excelence a aplikační relevance výzkumných organizací.

Díky tomuto programu:

 • prohloubíte spolupráci s organizacemi výzkumu a vývoje,
 • napojíte se na specializovaná výzkumná centra,
 • zlepšíte mezioborovou konektivitu
 • nebo zvýšíte inovativní úroveň vašeho podniku či organizace.

Výzkumná témata:

 • Biomedicína 
 • Biotechnologie, kvalifikovaná chemie a bioekonomika 
 • ČR v 21. století (změna klimatu, technologické změny a globalizace)
 • Doprava a Smart City
 • ICT v digitální éře (Al, virtuální realita, big data)
 • Letecká a kosmická technika
 • Moderní energetika
 • Optika a optoelektronika
 • Pokročilé materiály a nanotechnologie
 • Robotika, informatika a kybernetika pro společnost 4.0
 • Společenské dopady technologických změn
 • Strojírenství pro 21. století 

 

 

Forma a výše podpory

 • Celkově je na tuto veřejnou soutěž alokováno 6,2 mld. Kč.
 • Míra podpory na projekt činí až 80 % způsobilých nákladů.
 • Rozhodující pro výši podpory je velikost podniku a také míra podpory účinné spolupráce s výzkumnou organizací.

Na co se dotace vztahuje

Způsobilými náklady, na které je poskytována podpora jsou osobní náklady včetně stipendií, náklady na subdodávky (doplňková výzkumná činnost mimo konsorcium), náklady na materiál, energie a drobný hmotný majetek a náklady režijní (formou full cost dle příslušné metodiky, či flat rate 25% ze skutečně vykázaných osobních a ostatních přímých nákladů).

Kdo může dotace získat

Žádat o dotaci mohou výzkumné organizace jako hlavní žadatel (povinně) i jako další účastník, malé, střední i velké podníky, ale i další výzkumné organizace.

Proč spolupracovat s námi

 • Za dobu našeho působení jsme pomohli získat dotace na výzkum a vývoj téměř 300 firem.
 • U projektů Technologické agentury ČR zvyšujeme šanci na zisk dotace o desítky procent.
 • Přesně víme, jak zpracovat důležité dokumenty, jak komunikovat s úředníky a navíc máme v týmu odborníky pro oblast výzkumu, vývoje a inovací přímo ve vašem odvětví byznysu.

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.