OPTAK Tour 2022 – online 7. září

Přihlásit se na webinář zdarma

Doprava 2020+

Vyvíjíte řešení, které přispěje k zlepšení dopravy? Získejte dotaci až 50 mil. Kč ze státních fondů.

Pozor, dotaci nelze využít pro spolupráci na IČO. Je potřeba dobře popsat, v čem je váš projekt inovativní a jaké má cíle.


 

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  mzdy, náklady na stroje a materiál, smluvní výzkum

 • Kdo může čerpat:
  podniky všech velikostí, výzkumné organizace aj.

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 50 mil. Kč

 • Procent podpory:
  80 %

Doprava 2020+

Chci konzultaci zdarma

Program DOPRAVA 2020+

Program DOPRAVA 2020+ je program Ministerstva průmyslu a obchodu, který bude vyhlašován a hodnocen Technologickou agenturou (TA ČR). Alokace celého programu činí přibližně 500 milionů korun. 


Program slouží k podpoře projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy. Veřejná soutěž svým zaměřením pokrývá výzkum a vývoj celého dopravního systému a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury.

Pro koho je program určen

 • podniky všech velikostí, výzkumné organizace, organizované složky státu a jimi řízené příspěvkové organizace a územně samosprávné celky (města, obce, kraje apod.), další právnické i fyzické osoby, které vykonávají hosp. činnost
 • podnik nemusí (narozdíl od většiny podobných programů) dokládat dvouletou účetní historii
 • podniky, které realizují činnost na území ČR včetně hlavního města Prahy

Na co lze čerpat

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele);
 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru);
 • náklady na drobný hmotný a nehmotný majetek;
 • náklady na investiční vybavení jsou podporovány pouze ve formě odpisů (vypočítaných na základě všeobecně uznávaných účetních zásad), jsou-li využívány pro účely projektu a pouze po dobu životnosti projektu;
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, atd.)

Stáhněte si záznam webináře zdarma

Financujte výzkum a vývoj. Mzdy, technologie i materiál. Například o tom, jak díky dotacím ušetříte na mzdách vám povíme na 4 bezplatných webinářích.

Stáhněte si záznam webináře zdarma

Oblasti podpory

Projekty by měly směřovat do jednoho ze specifických cílů programu:

 • udržitelná doprava (moderní metody řízení dopravy)
 • bezpečná a odolná doprava a dopravní situace (metody směřující k trvalému snížení nehodovosti)
 • přístupná a interoperabilní doprava (vliv kvality dopravy na životní podmínky obyvatel)
 • automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy (rozvoj inteligentní a propojené dopravy)

Proč spolupracovat s námi

 • Za dobu našeho působení jsme pomohli získat dotace na výzkum a vývoj téměř 300 firem.
 • U projektů Technologické agentury ČR zvyšujeme šanci na zisk dotace téměř 3x.
 • Přesně víme, jak zpracovat důležité dokumenty, jak komunikovat s úředníky a navíc máme v týmu odborníky pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.