Doprava 2030

Vyvíjíte řešení, které přispěje ke zlepšení dopravy? Získejte dotaci 70 % ze státních fondů.

 

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 24. 4. 2024

 • Na co lze čerpat:
  mzdy, náklady na stroje a materiál, smluvní výzkum

 • Kdo může čerpat:
  podniky všech velikostí, výzkumné organizace aj.

 • Procent podpory:
  až 70 %

Doprava 2030

Chci konzultaci

Program DOPRAVA 2030 - 2. veřejná soutěž

Program DOPRAVA 2030 navazuje na Program Doprava 2020 a je programem Ministerstva dopravy, který bude vyhlašován a hodnocen Technologickou agenturou (TA ČR)

Podpora aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy. Výstupy/výsledky návrhů projektů podaných do této veřejné soutěže musí mít potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů v dopravním sektoru.

Veřejná soutěž svým zaměřením pokrývá výzkum celého dopravního systému a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury.

Základní informace:

 • Vyhlášení soutěže: 28. 2. 2024.
 • Příjem žádostí: 29. 2. 2024 - 24. 4. 2024.
 • Doba realizace projektu: 12 - 24 měsíců.
 • Není omezen počet žádostí na 1 uchazeče.

Pro koho je program určen

 • Podniky všech velikostí - malý, střední, nebo velký,
 • výzkumné organizace - v roli hlavního uchazeče nebo dalšího účastníka,
 • organizační složky státu nebo územně samosprávné celky v roli hlavního nebo dalšího
 • Podnik nemusí (narozdíl od většiny podobných programů) dokládat dvouletou účetní historii.

Na co lze čerpat

 • Osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele),
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení (náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu; jestliže nejsou tyto nástroje a vybavení používány v rámci projektu po celou dobu své životnosti, jsou za způsobilé náklady považovány pouze odpisy za dobu trvání projektu vypočítané na základě všeobecně uznávaných účetních zásad),
 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru),
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, atd.).

Výše dotace

 • Maximální výše podpory se omezuje na 40 mil. Kč na 1 projekt.

Míra podpory

 • Intenzita podpory na projekt nesmí přesáhnout 70 % způsobilých nákladů (v souhrnu za všechny účastníky).

Vzorové projekty

 • Výzkum a vývoj nového družicového systému pro řízení dopravy.
 • Výzkum a vývoj v rámci digitalizace vodní dopravy v rekreačních přístavech.
 • Predikce pádu stromů pro zajištění bezpečnosti železničního provozu.

 

 

Specifický cíl programu

Musí být povinně zvolen jeden z cílů:

 • udržitelná, přístupná a bezpečná doprava,
 • automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava,
 • nízkoemisní a ekologická doprava.

Proč spolupracovat s námi

 • Za dobu našeho působení jsme pomohli získat dotace na výzkum a vývoj téměř 300 firem.
 • U projektů Technologické agentury ČR zvyšujeme šanci na zisk dotace téměř 3x.
 • Přesně víme, jak zpracovat důležité dokumenty, jak komunikovat s úředníky a navíc máme v týmu odborníky pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.