Trápí vás energetická a inflační krize? Máme pro vás řešení.

Zjistit více

Doprava 2030

Vyvíjíte řešení, které přispěje k zlepšení dopravy? Získejte dotaci až 50 mil. Kč ze státních fondů.

Pozor, dotaci nelze využít pro spolupráci na IČO. Je potřeba dobře popsat, v čem je váš projekt inovativní a jaké má cíle.

Program je v přípravě. Předpokládaný termín vyhlášení je plánován na druhý kvartál 2023.


 

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  mzdy, náklady na stroje a materiál, smluvní výzkum

 • Kdo může čerpat:
  podniky všech velikostí, výzkumné organizace aj.

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 50 mil. Kč

 • Procent podpory:
  80 %

Doprava 2030

Chci konzultaci zdarma

Program DOPRAVA 2030

Program DOPRAVA 2030 je program Ministerstva průmyslu a obchodu, který bude vyhlašován a hodnocen Technologickou agenturou (TA ČR). Alokace celého programu činí přibližně 1,95 miliardy korun. 


Program slouží k podpoře projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy. Veřejná soutěž svým zaměřením pokrývá výzkum a vývoj celého dopravního systému a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury.

Pro koho je program určen

 • podniky všech velikostí, výzkumné organizace, organizované složky státu a jimi řízené příspěvkové organizace a územně samosprávné celky (města, obce, kraje apod.), další právnické i fyzické osoby, které vykonávají hosp. činnost
 • podnik nemusí (narozdíl od většiny podobných programů) dokládat dvouletou účetní historii
 • podniky, které realizují činnost na území ČR včetně hlavního města Prahy

Na co lze čerpat

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele);
 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru);
 • náklady na drobný hmotný a nehmotný majetek;
 • náklady na investiční vybavení jsou podporovány pouze ve formě odpisů (vypočítaných na základě všeobecně uznávaných účetních zásad), jsou-li využívány pro účely projektu a pouze po dobu životnosti projektu;
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, atd.)

Chcete si žádost napsat sami a nevíte jak na to?

Přihlaste se do kurzu Dotačního institutu zaměřeného na přípravu dotační žádosti.

Chci se registrovat do kurzu

Oblasti podpory

Projekty by měly dle předběžných informací směřovat do jednoho z následujících cílů:

 • udržitelná doprava (moderní metody řízení dopravy),
 • nízkoemisní doprava,
 • bezpečná a odolná doprava a dopravní situace (metody směřující k trvalému snížení nehodovosti)
 • přístupná a interoperabilní doprava (vliv kvality dopravy na životní podmínky obyvatel)
 • automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy (rozvoj inteligentní a propojené dopravy)

Proč spolupracovat s námi

 • Za dobu našeho působení jsme pomohli získat dotace na výzkum a vývoj téměř 300 firem.
 • U projektů Technologické agentury ČR zvyšujeme šanci na zisk dotace téměř 3x.
 • Přesně víme, jak zpracovat důležité dokumenty, jak komunikovat s úředníky a navíc máme v týmu odborníky pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.