Národní plán obnovy: na co získáte dotace?

Spustit online průvodce

Program ÉTA

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  mzdy, náklady na subdodávky, provoz a údržbu majetku

 • Kdo může čerpat:
  podniky a výzkumné organizace

 • Procent podpory:
  až 80 %

Program ÉTA

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Program ÉTA

Program ÉTA je resortní program Ministerstva průmyslu a obchodu, který spravuje Technologická agentura (TA ČR). Zaměřuje se na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Max. míra podpory je 80 % uznatelných nákladů.

Aktuální veřejná soutěž

 • vyhlášení šesté veřejné soutěže je plánováno na listopad 2021

Na co lze čerpat

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele);
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení,
 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru);
 • náklady na drobný hmotný a nehmotný majetek,
 • náklady na investiční vybavení jsou podporovány pouze ve formě odpisů (vypočítaných na základě všeobecně uznávaných účetních zásad), jsou-li využívány pro účely projektu a pouze po dobu životnosti projektu;
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, atd.)  

Výše dotace

Procentuální výše podpory závisí na velikosti podniku a typu činnosti:

 • malý podnik (<49 zaměstnanců) – až 80 % z vynaložených výdajů
 • střední podnik (50–249 zaměstnanců) – až 75 % z vynaložených výdajů
 • velký podnik (>250 zaměstnanců) – až 65 % z vynaložených výdajů

Kdo může žádat

 • malé, střední i velké podniky
 • výzkumné organizace
 • neziskové organizace, spolky, příspěvkové organizace
 • organizační složky státu, územní samosprávné celky

Proč spolupracovat s námi

 • Za dobu našeho působení jsme pomohli získat dotace na výzkum a vývoj téměř 300 firem.
 • U projektů Technologické agentury ČR zvyšujeme šanci na zisk dotace téměř 3x.
 • Přesně víme, jak zpracovat důležité dokumenty, jak komunikovat s úředníky a navíc máme v týmu odborníky pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.

 

 

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.