Dotace 2020: Transformujte svůj byznys pro lepší budoucnost

To chci

Program Éta

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 15. 6. 2020

 • Na co lze čerpat:
  mzdy, náklady na subdodávky, provoz a údržbu majetku

 • Kdo může čerpat:
  podniky a výzkumné organizace

 • Procent podpory:
  až 80 %

Program Éta

Program Éta je resortní program Ministerstva průmyslu a obchodu, který spravuje Technologická agentura (TA ČR). Zaměřuje se na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Max. míra podpory je 80 % uznatelných nákladů.

Na co lze čerpat:

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele);
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení,
 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru);
 • náklady na drobný hmotný a nehmotný majetek,
 • náklady na investiční vybavení jsou podporovány pouze ve formě odpisů (vypočítaných na základě všeobecně uznávaných účetních zásad), jsou-li využívány pro účely projektu a pouze po dobu životnosti projektu;
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, atd.)

Aktuální veřejná soutěž

Tato veřejná soutěž bude zaměřena na zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v reakci na řešení důsledků krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejména v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické a kulturní.

 • vyhlášení soutěže: 29. 4. 2020
 • příjem žádostí: 30. 4. 2020 - 15. 6. 2020
 • max. výše dotace: 4 mil. Kč
 • procentuální výše dotace: 80 %

Oblasti podpory

Podporovány budou zejména výzkumná a inovativní řešení v oblastech následujících výzev jako jsou:

 • etika a rozhodování o léčbě, sociální a zdravotní péče;
 • inovace (zejm. s využitím moderních technologií) ve vzdělávání;
 • nové způsoby práce, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, způsoby řízení s využitím nových technologií;
 • nové možnosti mezilidské komunikace a společenské interakce;
 • nové obchodní modely a digitální distribuční kanály pro zboží, služby a kulturní, umělecké a mediální obsahy, role médií a informačních technologií v krizové situaci;
 • psychologické, sociální, kulturní dopady pandemie a inovativní řešení, jak se k podobným pandemiím v budoucnu postavit tak, aby tyto dopady byly minimální;
 • domácí násilí, nerovnosti, chudoba aj.

Výše dotace

V programu není minimální ani maximální výše dotace stanovena. Procentuální výše podpory závisí na velikosti podniku a typu činnosti:

 • malý podnik (<49 zaměstnanců) – až 80 % z vynaložených výdajů
 • střední podnik (50–249 zaměstnanců) – až 75 % z vynaložených výdajů
 • velký podnik (>250 zaměstnanců) – až 65 % z vynaložených výdajů

Kdo může žádat

 • Malé, střední i velké podniky (nesmí být v obtížích a musí mít v obchodním rejstříku zveřejněné účetní závěrky z let 2015-2017),
 • výzkumné organizace,
 • neziskové organizace, spolky, příspěvkové organizace,
 • organizační složky státu, územní samosprávné celky.

Podmínkou je také realizovat činnost na území ČR včetně hlavního města Prahy.

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 13 let jsme zpracovali přes 1100 projektů v hodnotě 26 mld. Kč.

enovativní TIP

Vyplatí se spolupráce se zkušeným konzultantem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který dokáže dostatečně detailně definovat přínosy i technické řešení projektu. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.