Národní plán obnovy: první dotace už v říjnu!

Více na webinářích

Program ÉTA

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  mzdy, náklady na subdodávky, provoz a údržbu majetku

 • Kdo může čerpat:
  podniky a výzkumné organizace

 • Procent podpory:
  až 80 %

Program ÉTA

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Program ÉTA

Program ÉTA je resortní program Ministerstva průmyslu a obchodu, který spravuje Technologická agentura (TA ČR). Zaměřuje se na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Max. míra podpory je 80 % uznatelných nákladů.

Aktuální veřejná soutěž

 • vyhlášení šesté veřejné soutěže je plánováno na listopad 2021

Na co lze čerpat

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele);
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení,
 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru);
 • náklady na drobný hmotný a nehmotný majetek,
 • náklady na investiční vybavení jsou podporovány pouze ve formě odpisů (vypočítaných na základě všeobecně uznávaných účetních zásad), jsou-li využívány pro účely projektu a pouze po dobu životnosti projektu;
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, atd.)  

Výše dotace

Procentuální výše podpory závisí na velikosti podniku a typu činnosti:

 • malý podnik (<49 zaměstnanců) – až 80 % z vynaložených výdajů
 • střední podnik (50–249 zaměstnanců) – až 75 % z vynaložených výdajů
 • velký podnik (>250 zaměstnanců) – až 65 % z vynaložených výdajů

U programů TAČR často naráží firmy na nižší úspěšnost podaných žádostí

Zúčastněte se našeho bezplatného webináře, kde dozvíte jak zvýšit dvojnásobně šanci na úspěch vaší žádosti. Začínáme ve čtvrtek 19.8. 

Chci na webinář zdarma

Kdo může žádat

 • malé, střední i velké podniky
 • výzkumné organizace
 • neziskové organizace, spolky, příspěvkové organizace
 • organizační složky státu, územní samosprávné celky

Proč spolupracovat s námi

 • Za dobu našeho působení jsme pomohli získat dotace na výzkum a vývoj téměř 300 firem.
 • U projektů Technologické agentury ČR zvyšujeme šanci na zisk dotace téměř 3x.
 • Přesně víme, jak zpracovat důležité dokumenty, jak komunikovat s úředníky a navíc máme v týmu odborníky pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.

 

 

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.