Dotace na mzdy, stroje a nové zkušebny otevřeny: připravte se, lhůta pro příjem žádostí se krátí

Chci vědět víc

Program TREND – Technologičtí lídři

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  mzdy, náklady na stroje a materiál, smluvní výzkum

 • Kdo může čerpat:
  podniky všech velikostí a výzkumné organizace

 • Procent podpory:
  až 70 %

Program TREND – Technologičtí lídři

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Program TREND

Program TREND podporuje průmyslový výzkum a experimentální vývoj prostřednictvím Technologické agentury ČR (TAČR)

Jedná se o nejdůležitější program pro podnikatelskou sféru, který má motivovat k pronikání na nové trhy a zavádění výsledků do praxe. Kromě jiného budou podporovány nové digitální technologie zvyšující míru automatizace a robotizace, ale také firmy, které se výzkumem teprve začínají zabývat.

Podprogram „Technologičtí lídři“

Podprogram Technologičtí lídři poskytne prostředky z národních zrojů v rámci TAČR a také Národního plánu obnovy na podporu činností výzkumu a vývoje s cílem dosažení konkrétního aplikovaného výsledku a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb), a to:

 • u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami (skrze stabilizaci a další rozvoj jejich výzkumných oddělení),
 • u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Jaké jsou oblasti podpory

V programu budou podporovány projekty, jejichž cílem je dosažení konkrétního aplikovaného výsledku výzkumu a vývoje s doloženým způsobem následného uplatnění v praxi. Projekty budou zaměřené na následující oblasti:

 • Výrobní technologie (pokročilé výrobní technologie, pokročilé materiály, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie)
 • Digitální technologie (mikro a nanoelektronika, fotonika, umělá inteligence)
 • Kybernetické technologie (zabezpečení a konektivita)

Na co lze čerpat podporu 

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele);
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení (pouze v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu)
 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru)
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, další služby využité výlučně pro účely projektu)

Kdo může žádat podporu 

 • podniky (v roli hlavního uchazeče nebo i jako další účastník),
 • výzkumné organizace (pouze jako další účastník).

Forma a výše podpory

 • maximální výše podpory se omezuje na 40 mil. Kč na 1 projekt, výše způsobilých nákladů celkem se neomezuje
 • míra podpory na projekt činí až 70 % způsobilých nákladů (v souhrnu za všechny účastníky)
 • výzkumné organizace mohou obdržet až 90 % podpory, ale pouze na své nehospodářské činnosti
 • jeden žadatel může podat maximálně 1 návrh projektu

Podmínky pro zisk dotace

 • Podpořeny budou projekty a uchazeči na celém území ČR, včetně hl. m. Prahy.
 • Podpořené projekty musí vést k výraznějšímu zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti uchazeče, např. realizací přelomových (technologicky významných) inovací umožňujících rozšířit trhy v zahraničí, posunout se výše v globálních hodnotových řetězcích.
 • Příjemcem podpory může být podnik, který řeší projekt samostatně, anebo řeší projekt ve spolupráci s dalšími podniky a/nebo ve spolupráci s VO.
 • Hlavním uchazečem o podporu může být pouze podnik, který je schopen doložit alespoň dvouletou účetní historii (dokládá se při podání žádosti)
 • Projekt musí naplňovat vybrané cíle Národních priorit orientovaného výzkumu (NPOV).
 • Podnik nesmí naplňovat definici Podniku v obtížích dle nařízení Komise (EU).

Proč spolupracovat s námi

 • Za dobu našeho působení jsme pomohli získat dotace na výzkum a vývoj téměř 300 firem.
 • U projektů Technologické agentury ČR zvyšujeme šanci na zisk dotace téměř 3x.
 • Přesně víme, jak zpracovat důležité dokumenty, jak komunikovat s úředníky a navíc máme v týmu odborníky pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.