Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

ZÉTA

Plánujete výzkum ve spolupráci s vysokoškolskými studenty nebo mladými vědeckými pracovníky? S programem Zéta získáte až 85% dotaci.

Pozor, dotaci nelze využít pro spolupráci na IČO. Je potřeba dobře popsat, v čem je váš projekt inovativní a jaké má cíle.


 

Program uzavřený

 • Na co lze čerpat:
  mzdy, náklady na stroje a materiál

 • Kdo může čerpat:
  podniky všech velikostí a výzkumné organizace

 • Procent podpory:
  85 %

Program Zéta

Program Zéta je resortní program Ministerstva průmyslu a obchodu, který spravuje Technologická agentura (TA ČR). Zéta se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu, se zaměřením na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentek/ů a mladých výzkumných pracovnic/ků ve věku do 35 let včetně

Na co lze čerpat:

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele);
 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru);
 • náklady na drobný hmotný a nehmotný majetek;
 • náklady na investiční vybavení jsou podporovány pouze ve formě odpisů (vypočítaných na základě všeobecně uznávaných účetních zásad), jsou-li využívány pro účely projektu a pouze po dobu životnosti projektu;
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, atd.)

Podmínky pro zisk dotace

 • min. čtyřčlenný řešitelský tým jehož členové nepřesáhli věk 35 let
 • mentor nebo mentorka s odpovídajícími zkušenostmi z akademické nebo aplikační sféry (mentorů může být i více)
 • realizovat činnost na území ČR včetně hlavního města Prahy

Co dotační program podporuje

 • zapojení studentek a studentů a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi
 • zvýšení jejich zájmu o projekty s konkrétním praktickým dopadem

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 90% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 65 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 15 let jsme zpracovali přes 1 400 projektů v hodnotě 32 mld. Kč.

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

enovativní TIP

Vyplatí se spolupráce se zkušeným konzultantem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který dokáže dostatečně detailně definovat přínosy i technické řešení projektu. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.