Dotace 2020: Transformujte svůj byznys pro lepší budoucnost

To chci

Prostředí pro život

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 22. 7. 2020

 • Na co lze čerpat:
  mzdy, náklady na stroje a materiál

 • Kdo může čerpat:
  výzkumné organizace a podniky všech velikostí

 • Procent podpory:
  až 85 %

Program Prostředí pro život

Program Prostředí pro život se zaměřuje na nová řešení v oblasti životního prostředí, jeho stabilizaci a zkvalitnění. Spravuje jej Technologická agentura (TA ČR). Alokace aktuální 3. veřejné soutěže činí 152 mil. korun.

Na co lze čerpat:

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele);
 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru);
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení;
 • náklady na investiční vybavení jsou podporovány pouze ve formě odpisů (vypočítaných na základě všeobecně uznávaných účetních zásad), jsou-li využívány pro účely projektu a pouze po dobu životnosti projektu;
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, atd.)

Třetí veřejná soutěž

 • Příjem žádostí: 21. května - 22. července 2020 
 • Výše podpory: až 85 %
 • Soutěž je vyhlášena pouze pro podprogram 1 - Operativní výzkum ve veřejném zájmu, tedy pro odbornou podporu výkonu veřejné správy v oblasti životního prostředí.

Podmínky pro zisk dotace

 • Přínosem návrhů projektů by mělo být zjednodušení, zkvalitnění a zefektivnění veřejné správy a zkvalitnění řízení a regulací v oblasti životního prostředí. Očekávají se návrhy projektů, které budou vycházet z potřeb veřejné správy v oblasti životního prostředí, nebo nabídnou takové výsledky, které bude veřejná správa využívat zejména při tvorbě či plnění strategických a koncepčních dokumentů.
 • Uchazeč musí realizovat činnost na území ČR včetně hlavního města Prahy.

Kdo může žádat

 • Podniky (obchodní korporace všech velikostí, družstva, živnostníci, OSVČ, spolky, neziskové organizace),
 • Výzkumné organizace (např. vysoké školy, veřejné výzkumné instituce),
 • Organizační složky státu (OSS - jimi zřízené příspěvkové organizace a územně samosprávné celky).

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 13 let jsme zpracovali přes 1100 projektů v hodnotě 26 mld. Kč.

enovativní TIP

Vyplatí se spolupráce se zkušeným konzultantem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který dokáže dostatečně detailně definovat přínosy i technické řešení projektu. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.