Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Příprava Projektu výzkumu a vývoje

Vypracujeme veškerou projektovou dokumentaci, která vám umožní bezproblémově uplatnit daňový odpočet na výzkum a vývoj. Tento tzv. Projekt výzkumu a vývoje v písemné podobě musíte mít dle poslední novely zákona zpracovaný zpětně před podáním daňového přiznání. Jakmile vstoupí v platnost novelizace 2019, povinnou projektovou dokumentaci bude možné zpracovat až zpětně před podáním daňového přiznání. Kromě odpovídajících zákonů zohledníme při přípravě Projektu i další relevantní metodiky a předpisy týkající se oblasti daní a VaV.

Vypracování tzv. Projektu výzkumu a vývoje je klíčovým předpokladem pro správné uplatnění daňových odpočtů a získání podpory.

Písemná forma Projektu musí vzniknout už před zahájením aktivit, na které chcete odpočet uplatnit. Jakmile vstoupí v platnost odpočtová novelizace 2019, bude nově možné relevantní projektovou dokumentaci zpracovat zpětně, až před podáním daňového přiznání za předchozí zúčtovací období. Účelem takového dokumentu je vytvoření dostatku argumentů pro právoplatné a korektní uplatnění odpočtů na výzkum a vývoj

Správný Projekt výzkumu a vývoje by měl obsahovat zejména:

  • cíle projektu,
  • dobu řešení projektu,
  • předpokládané celkové výdaje na řešení projektu,
  • složení projektového týmu,
  • způsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektu,
  • podpis, jméno a příjmení oprávněné osoby.

enovativní TIP

S přípravou vám rádi pomůžeme! Náš interní tým 40 specialistů kombinuje know-how legislativního, administrativního, daňového i technického zaměření, a zná problematiku výkladu výzkumu a vývoje v širších souvislostech. Dále s námi spolupracují externí hodnotitelé, kteří jsou docenty / doktory ve svých oborech, případně působí rovnou jako soudní znalci nebo daňoví poradci.

Domluvte si konzultaci

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.