Odpočty na výzkum a vývoj

Odpočty vám sníží daň o 190 000 Kč z každého milionu na výzkum a vývoj

Uplatnění odpočtů na výzkum a vývoj

Odpočty na výzkum a vývoj jsou efektivním finančním nástrojem na podporu českého podnikového výzkumu a vývoje. Vznikly v roce 2005 jako prostředek financování inovativních českých firem. Zakládají si na transparentnosti a neutralitě. 

Tzv. daňový odpočet na výzkum a vývoj mohou uplatnit všechny společnosti, které splňují zákonná kritéria. Pokud je splní, pak si mohou automaticky odečíst od základu daně 100 % výdajů na výzkum a vývoj dvakrát.

Mezi uplatnitelné výdaje patří mimo jiné:

 • výdaje na mzdy,
 • výdaje na materiál,
 • výdaje na energii,
 • odpisy majetku,
 • výdaje na cestovní náhrady a mnoho dalšího

Uplatnění odpočtů na výzkum a vývoj vyžaduje výbornou znalost způsobu evidence a kalkulace nákladů a zejména problematiky posuzování výzkumu a vývoje. Provedeme audit proveditelnosti daňových odpočtů a sestavíme pro vás dokumentaci pro správné uplatnění Odpočtů na výzkum a vývoj.

Už víte, proč využít Odpočty na výzkum a vývoj?

Odpočty na výzkum a vývoj jsou tu pro všechny

 • U odpočtů na výzkum a vývoj nezáleží na velikosti vašeho podniku. Nehraje roli v jakém oboru podnikáte. Nezáleží na tom, kde projekt realizujete.

Žádné schvalování ze strany úřadů

 • Na daňové odpočty máte právní nárok. Pro jejich uplatnění nepotřebujete schválení od státní správy. Celý proces je přímočarý a přehledný.
 • Pro bezproblémové uplatnění daňových odpočtů je klíčové správně vydefinovat rozsah výzkumu vývoje, připravit odpovídající projektovou dokumentaci a vše řádně evidovat.

Široká škála uplatnitelných nákladů na výzkum a vývoj

 • Odpočty na výzkum a vývoj lze uplatnit na klíčové položky:
  • mzdy zaměstnanců, včetně odvodů,
  • materiál a energie,
  • cestovné,
  • odpisy majetku,
  • telefon a internet,
  • úplata finančního leasingu,
  • služby pořízené od vysokých škol a výzkumných organizací.

Prodloužená doba uplatnění odpočtů na výzkum a vývoj

 • Nestíháte uplatnit celou výši daňových odpočtů na výzkum a vývoj? Nevadí. Odpočty jednoduše převedete až do následujících tří zúčtovacích období.

Naše služby

Zajistíme pro vás vše od úvodního auditu přes sestavení projektu výzkumu a vývoje až po jeho vyhodnocení:

 

Audit proveditelnosti daňových odpočtů

Během bezplatného auditu najdeme aktivity, díky kterým můžete uplatnit odpočty na VaV. Vaše aktivity k daňovým odpočtům se musí shodovat s definicí výzkumu a vývoje. Spolehlivě zjistíme, jestli splňujete zákonem stanovené požadavky.

Více informací

Příprava Projektu výzkumu a vývoje

Písemnou formu Projektu musíme společně připravit už před zahájením aktivit, na které chcete odpočet uplatnit. Tento dokument slouží k doložení dostatku argumentů pro uplatnění práva k získání odpočtů na výzkum a vývoj. Vypracování tzv. Projektu výzkumu a vývoje je klíčovým předpokladem pro správné uplatnění daňových odpočtů.

Více informací

Trojí garance správnosti

Pro úspěch připravovaných Projektů děláme vždy maximum. Abychom docílili jejich úspěšnému uplatnění, poskytujeme tzv. trojí garanci správnosti. Zkontrolujeme všechny náležitosti projektu v souladu s předpisy, zajistíme nezávislý oponentský posudek a posouzení Projektu specializovaným daňovým poradcem.

Více informací

Služby v průběhu realizace odpočtů na výzkum a vývoj

Po splnění všech podmínek s precizně vypracovaným Projektem výzkumu a vývoje vám k úspěšnému uplatnění daňových odpočtů zbývá už jen začít projekt realizovat a průběžně jej přehledně, analyticky a průkazně evidovat. Nastavíme společně interní metodiky, evidence uplatňování odpočtů a provedeme vás celým procesem plnění podmínek. Budeme vám asistovat a obhájíme váš projekt v případě kontroly ze strany úřadů.

Více informací

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.