Daňové odpočty na výzkum a vývoj

Odpočty nákladů vám sníží daň o 190 000 z každého milionu korun.

Ušetřete 19 % na daních z příjmů právnických osob

Všechny podniky, které realizují vlastní výzkum a vývoj, mohou snížit svůj daňový základ o související náklady. Odečtou si je od základu daně dvakrát!

Z každého milionu, který investujete do výzkumu a vývoje, uspoříte 190 000 Kč.

graf odpocty ak

Kdy lze odpočty nárokovat

 • máte sídlo v ČR včetně Prahy
 • váš projekt splňuje tři podmínky pro výzkum a vývoj 

graf odpocty 2 ak

Odpočet nákladů na výzkum a vývoj mohou uplatnit podniky všech velikostí, zejména v oblasti průmyslu a IT.

Na co můžete odpočty uplatnit

 • mzdy zaměstnanců
 • materiál a energie
 • cestovné
 • odpisy majetku
 • telefon a internet

Všechny uplatněné výdaje musí být v přímé souvislosti s výzkumem a vývojem.

Zajistíme kompletní servis

Analýza projektu

 • identifikace výzkumu a vývoje ve firmě
 • posouzení souladu s definicí výzkumu a vývoje
 • vyčíslení nákladů na výzkum a vývoj

Zpracování tzv. "Projektu výzkumu a vývoje"

 • detailní technická a finanční dokumentace, nutná pro uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj

Trojí garance

 • interní kontrola všech náležitostí projektu v souladu s pokynem D-288
 • oponentský posudek nezávislých technických expertů na dané hospodářské odvětví
 • za poplatek zajistíme také posouzení projektu zkušeným daňovým poradcem = trojí garance správnosti

Odborná podpora

 • nastavení evidence uplatňovaných nákladů, interních metodik a směrnic pro bezproblémové vykazování nákladů v rámci odpočtu
 • obhajoba projektu v případě úřední kontroly

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.