ITI (Integrované územní investice)

Integrované územní investice (ITI neboli Integrated Territorial Investment) je nástroj provedení územní dimenze v metropolitních oblastech / aglomeracích celostátního významu.

Jedná se o nový nástroj uplatnění integrovaného přístupu s využitím Evropských strukturálních a investičních fondů, který je realizován na základě zpracované a schválené integrované strategie.