Dotace z EU pro spolupráci na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje. Tyto programy přinášejí podnikům nejenom finanční podporu, ale také navázání mezinárodních strategických partnerství a sdílení know how. Více zde>>


Probíhá příjem žádostí.

HORIZONT 2020 - SME Instrument

Na studie předcházející komerčnímu uvedení produktu na trh

  • pro malé a střední podniky
  • podpora 50 tis. EUR v první fázi, 0,5 - 2,5 mil EUR ve druhé fázi
Probíhá příjem žádostí.

Central Europe 2020

Na podporu pro společné nadnárodní projekty evropské územní spolupráce.

  • pro veřejné i soukromé subjekty a mezinárodní organizace 
  • na projekty je celkem alokováno 246 mil. EUR
Program je v současné době uzavřen.

HORIZONT 2020

Na výzkum a vývoj realizovaný v projektech mezinárodní spolupráce

  • mzdy, cestovné
  • materiál, odpisy pořizovaného zařízení
  • režie 25%
  • podpora až 70-100%
Program je v současné době uzavřen.

EUROSTARS

Na podporu mezinárodních výzkumných a vývojových projektů malých a středních podniků

  • pro malé a střední podniky
  • na projekty je celkem alokováno 1,14 mld. EURO