Investiční pobídky

Investujete? Vytváříte nová pracovní místa? Žádejte slevu na dani.

Nabízíme individuální řešení pro investory, kteří mají díky své aktivitě nárok na slevu na dani z příjmu PO. Investiční pobídky jsou tu pro společnosti všech velikostí. Oproti jiným zdrojům veřejných financí mají výhodu, protože:

 • Představují nízkou administrativní zátěž
  Co se dobře nastaví, bude fungovat bez problémů. Investiční pobídky nevyžadují náročné monitorovací zprávy, doklady o průběhu čerpaní ani hlídání správného plnění. Komunikujeme pouze s jedním úřadem.

 • Jsou stále otevřené
  Investiční pobídky se nevážou k výzvám ani termínům. Můžete je podat v průběhu celého roku. Kdy? To záleží jenom na vás.

 • Odpadá výběrové řízení
  Můžete si zvolit vlastní dodavatele na základě vašeho rozhodnutí a podle vašich preferencí.

 • Nesoutěží s jinými projekty
  Každá žádost se posuzuje individuálně. Pokud splníte základní ustanovení a podmínky, máte právní nárok investiční pobídku získat.

 • Slevu na dani lze čerpat až 10 let
  Nemusíte se obávat, že nestihnete vyčerpat investiční pobídku včas. Slevu je možné uplatňovat až po dobu 10 let.

Které náklady můžete uplatnit

Investiční pobídky nejefektivněji využijete při investici do dlouhodobého majetku. Například:

 • nákup pozemku,
 • stavba nové výrobní haly,
 • tvorba nových pracovních míst
 • nebo pořízení nových strojů.

Jak se podpora počítá

Objem podpory se rovná slevě na dani a její výše záleží na velikosti podniku a regionu, ve kterém se investice uskuteční.

Na nejvyšší podporu aktuálně dosáhnou malé podniky a výrobci zdravotnických prostředků.

Modelová situace:

Malý karlovarský podnik chce investovat do nové soustruhářské haly. K tomu potřebují:

 • odkoupit od soukromníka vedlejší pozemek,
 • postavit na něm budovu,
 • vybavit halu soustruhy a dalším vybavením.

Celkové náklady jsou 15 milionů Kč.

Firma by takovou investici financovala jen stěží. Proto připraví projekt a pošlou žádost o investiční pobídku na vládu. Nemusí čekat na schválení a začnou tedy okamžitě stavět. Mohou přitom počítat s podporou 60 % z 15 milionů Kč, tedy 9 milionů Kč. Těchto 9 milionů firma nemusí odvádět státu na dani z příjmu. Protože ročně odvádí méně, rozloží si odpuštěnou daň do následujících 5 let a každý rok zaplatí na dani o 1,8 milionů Kč méně.

 

Audit investičních pobídek

Společně se pobavíme o vámi plánovaných investicích a záměrech. Vy nám sdělíte vaši vizi a my ověříme možnost využití investičních pobídek. Navrhneme vám doporučení, která mohou zvýšit vaši šanci na úspěch.

Více informací

Kombinace veřejných zdrojů

Zhodnotíme a nabídneme další možnosti propojení vašeho projektu s ostatními veřejnými zdroji. Na míru vašemu projektu připravíme vhodné možnosti využití. Zaměříme se na různé formy přímé i nepřímé podpory.

Více informací

Plánování investice

Po zvážení všech možností, jak maximálně podpořit váš projekt, vám pomůžeme naplánovat jednotlivé fáze investice. Určíme nejvhodnější dobu pro uplatnění jednotlivých segmentů pobídky, definujeme uznatelné náklady, vypočteme maximální možnou výši investiční pobídky a připravíme přehledný plán úkolů a jejich plnění pro správné čerpání investiční pobídky.

Více informací

Žádost o investiční pobídku

Je pro vás sepsání žádosti a související administrativa strašákem? Ani s tím si nemusíte v rámci žádání o investiční pobídku lámat hlavu. Zpracujeme a předložíme za vás záměr včetně všech příloh. Podáme oficiální žádost o investiční pobídku, odpovíme na dotazy státních autorit během schvalovacího procesu a budeme zprostředkovateli veškeré komunikace mezi všemi relevantními orgány.

Více informací

Služby k investičním pobídkám

Podáním žádosti to nekončí. I když investiční pobídky nevyžadují pravidelný reporting a kontroly, je dobré být připraven a předejít tak nepříjemnostem. V rámci naší služby vám přinášíme pravidelný informační servis po dobu čerpání investiční pobídky, průběžný monitoring plnění, doporučení správného čerpání a asistenci během kontrol.

Více informací

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.