Central Europe 2020

Program Central Europe 2020 se zaměřuje na podporu převážně neivestičních mezinárodních projektů zaměřených na životní prostředí, konkurenceschopnost a dopravu v oblasti střední Evropy.

Celková alokace programu je 60 mil. EUR. Prostředky jsou rozdělovány v rámci těchto priorit:

 • Inovace 
 • Nízkouhlíkové hospodářství 
 • Přírodní a kulturní zdroje 
 • Doprava

Kdo může dotace získat

 • národní, regionální a lokální instituce 
 • soukromé instituce, s právní subjektivitou
 • mezinárodní organizace

Profil průměrného projektu

 • 10 - 12 partnerů
 • rozpočet 1 - 5 mil. EUR
 • trvání projektu 30 – 36 měsíců, maximálně 48 měsíců

Kolik lze získat – podmínky ČR

 • míra podpory do 85 %

Země účastnící se programu

Německo, Rakousko, Itálie, Polsko, Maďarsko, Česká republika, Chorvatsko, Slovensko a Slovinsko.

Podmínkou je zapojení alespoň 3 žadatelů ze 3 zemí.

Na co se dotace vztahuje

 • mzdy
 • služby
 • cestovné
 • náklady na pořízení vybavení/zařízení
 • stavební práce

Příklady podporovaných aktivit

 • posílení nadnárodních inovačních sítí a klastrů
 • podpora přenosu výsledků VaV z výzkumných institucí do podnikatelského sektoru
 • budování nadnárodních vazeb na podporu inovací v podnicích
 • vzdělávací systémy zabývající se demografickými změnami
 • zvýšení energetické účinnosti v malých a středních podnicích
 • hledání způsobů snížení spotřeby energie v podnicích
 • zlepšení koordinace energetických sítí
 • řízení a zlepšování kvality životního prostředí ve funkčních městských regionech
 • rozvoj koncepce a testování aplikací pro inteligentní regionální mobility
 • zlepšení koordinace mezi aktéry multimodální nákladní dopravy

Způsob podání žádosti

 • očekává se jednokolový příjem žádostí, žádost bude podávána elektronicky

Program je otevřen.

Podávat žádosti je možné do 25.1.2018

Rádi vám pomůžeme s přípravou dotační žádosti, kontaktujte nás.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: