Dotace na technologie, nové stroje a zařízení pro podniky jsou rozdělovány především z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Dotováno může být například pořízení nových strojů a vybavení, HW a SW, či licencí, patentů a know how, které bude dále rozvíjet podnikání. Více zde>>


Příjem žádostí bude probíhat od 01/2018.

Program Inovace

Na inovace produktu a procesu

 • zejména malé a střední podniky
 • peněžní dotace ve výši 1 - 50 mil. Kč/projekt
 • 25 - 45 % způsobilých výdajů na projekt
Probíhá příjem žádostí.

Program Potenciál

Na budování infrastruktury pro průmyslový výzkum

 • pro podniky všech velikostí
 • 50 % způsobilých výdajů na projekt
 • peněžní dotace ve výši 2 - 50 mil. Kč/projekt
Příjem žádostí bude probíhat od 12/2017.

Program ICT a sdílené služby - vývoj softwaru

Na mzdy zaměstnanců v oblasti vývoje software, na HW, sítě a licence.

 • pro podniky všech velikostí
 • peněžní dotace ve výši 1 - 50 mil. Kč/projekt
 • min. 25 - 45 % způsobilých výdajů 
Příjem žádostí bude probíhat od 01/2018.

Program ICT a sdílené služby - centra sdílených služeb

Na superhrubé mzdy stávajících i nových zaměstnanců, nájem pozemků a budov, pořízení hardware a software.

 • pro podniky všech velikostí
 • peněžní dotace ve výši 1 - 100 mil. Kč/projekt
 • 25 - 45 % způsobilých výdajů 
Probíhá příjem žádostí.

Program Úspory energie

Na snižování energetické náročnosti

 • pro podniky všech velikostí
 • peněžní dotace až 400 mil. Kč/projekt

 

Příjem žádostí bude probíhat od 02/2018.

Technologie

Na nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Na nákup nových strojů a zařízení

 • peněžní dotace ve výši 1 - 20 mil. Kč/projekt

 

Probíhá příjem žádostí.

Program Služby infrastruktury

Na spolupráci mezi podnikatelskou a akademickou sférou

 • pro podniky všech velikostí, vysoké školy a další
 • peněžní dotace ve výši 5 - 300 mil. Kč/projekt
 • až 45% způsobilých výdajů na projekt
Program je v současné době uzavřen.

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

 • pro podniky všech velikostí
 • peněžní dotace ve výši 50 %
 • dotace na výdaje ve výši 1 mil. Kč - 150 mil. Kč
Program je v současné době uzavřen.

Program Lesnická infrastruktura

 • peněžní dotace ve výši až 6,4 mil. Kč/projekt
 • 80 % způsobilých výdajů
Program je v současné době uzavřen.

Program ICT a sdílené služby - datová centra

Na nákup a rekonstrukci nemovitostí, pořízení HW a SW či expertní služby.

 • pro podniky všech velikostí
 • peněžní dotace ve výši 1 - 200 mil. Kč/projekt
 • 25 - 45 % způsobilých výdajů 
Program je v současné době uzavřen.

Technika a technologie pro lesní hospodářství

 • stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování
Program je v současné době uzavřen.

Investice do zemědělských podniků

 • stavby a technologie v živočišné výrobě (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní): 
Program je v současné době uzavřen.

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

 • pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů)
 • výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu) 
Program je v současné době uzavřen.

Program Nízkouhlíkové technologie - Akumulace energie

Na využívání nízkouhlíkových technologií

 • pro podniky všech velikostí
 • peněžní dotace ve výši 0,5 - 100 mil. Kč/projekt
Program je v současné době uzavřen.

Program Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • podnikatelský záměr a projektová dokumentace
Program je v současné době uzavřen.

Program Nízkouhlíkové technologie - Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě

Technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě

 • Technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě
 • Technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho plnění v rámci místní infrastruktury (například plnění lahví, CNG vozidel apod.)
Program je v současné době uzavřen.

Program Vysokorychlostní internet

Na modernizaci a rozvoj infrastruktury vysokorychlostního internetového připojení

 • pro podniky všech velikostí
 • peněžní dotace ve výši 1 - 200 mil. Kč/projekt
 • min. 50 % způsobilých výdajů na projekt
Program je v současné době uzavřen.

Program Spolupráce

Na spolupráci s partnery v rámci vašeho odvětví

 • pro klastry, občanská sdružení a sdružení právnických osob
 • peněžní dotace ve výši 0,5 - 80 mil. Kč/projekt
 • až 50% způsobilých výdajů na projekt
Program je v současné době uzavřen.

Program Progres

Na realizaci podnikatelských záměrů začínajících podniků

 • pro začínající drobné podnikatele
 • pro malé a střední podniky do 5 let
 • peněžní dotace ve výši 1 - 100 mil. Kč /projekt  
Program je v současné době uzavřen.

Program Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita

Na využívání nízkouhlíkových technologií

 • Zavádění inovativních technologií v nízkouhlíkové dopravě, tj. silniční elektromobily