Vysokorychlostní internet

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) podporuje pokrytí území republiky vysokorychlostním internetem. Nástrojem podpory investic do související infrastruktury je program Vysokorychlostní internet, který ve Výzvě I nabízí 11,5 mld. korun.

Typickým projektem je zavedení internetového připojení na bázi optické technologie do oblastí bez vysokorychlostního internetu (tzv. bílých míst) z nejbližšího, respektive nejvhodnějšího, přístupového bodu s odpovídající kapacitou.

Kdo může dotace získat

 • Fyzické nebo právnické osoby provozující veřejné sítě elektronických komunikací a jsou držiteli registrace ČTÚ k provozu takové sítě.
 • Malé, střední i velké podniky.
 • Podpořeny dotací budou takové projekty, které připojí k internetu lokality, ve kterých neexistuje žádný provozovatel sítě pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující zajišťování služby reálnou rychlostí alespoň 30 Mbit/s a který by v budoucnosti zajistil všem zákazníkům připojení rychlostí min. 100 Mbit/s. Zároveň není pravděpodobné, že by v nich do tří let nějaký poskytovatel vybudoval infrastrukturu pro poskytování této služby. O které lokality se jedná, naleznete po kliknutí na mapku níže (dále zvolte svoji obec/město a objeví se tabulka s informacemi o pokrytí lokality). Lokality s barevným podbarvením budou předmětem podpory v rámci Výzvy I.Klikněte na mapku pro informace o míře pokrytí lokalit internetem

(klikněte na mapku pro zobrazení bílých míst v intervenčních oblastech)

Kolik lze získat

 • Dotace EU na jeden projekt se pohybuje v rozmezí 1 - 200 mil. Kč.
 • Procentuální výše dotace není odvozena od velikosti podniku, míra podpory činí maximálně 75 % způsobilých výdajů.

Na co se dotace vztahuje

 • Náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury (obvykle se jedná o inženýrské sítě, kolektory pro vedení kabelů, nenasvícená vlákna a rozvodové skříně, tedy o síť bez jakýchkoli aktivních komponentů).
 • Náklady na související stavební a inženýrské práce (například výkopy komunikací s cílem umožnit umístění kabelovodů).
 • Náklady na vybudování přístupových sítí nové generace (sítě NGA).
 • Náklady na projektovou dokumentaci a přípravu území.

Podporované aktivity

 • Modernizace  stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků za účelem zvýšení přenosové rychlosti alespoň na 30 Mbit/s.
 • Zřizování nových optických sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s; při zřizování nových sítí s pevným připojením musí síť umožnit přenosovou rychlost až 100 Mbit/s.
 • Vytváření pasivní infrastruktury pro vysokorychlostní internet v lokalitách předpokládaného budoucího stavebního rozvoje, přičemž tato aktivita může být podpořena pouze v kombinaci s jednou z předchozích dvou aktivit.

Nejčastější dotazy

 • Jak postupovat, když se zjistí, že dané adresní místo deklarované jako nezasíťované bude v momentě fyzické realizace projektu fakticky napojené na NGA síť?  
 • Kolik žádostí může předložit jedno IČ?
 • Jaké výdaje je možné kofinancovat, pokud se jedná o intervenční oblast, jejíž části spolu nesousedí?
 • Jaký je minimálně stanovaný počet optických vláken?
 • Co když se u objektu nachází přilehlý pozemek a optická vlákna tak nelze dotáhnout až k patě objektu?
 • Které přílohy je povinné přiložit k žádosti o podporu?
   

Potřebujete znát odpovědi či detailní informace? Kontaktujte nás pomocí formuláře níže.  

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

Je nezbytné začít na projektech pracovat co nejdříve. Kontaktujte nás, pomůžeme vám s přípravou žádosti.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: