Dotace na výzkum a vývoj jsou základním pilířem dotační podpory. Prostředky jsou proto rozdělovány z několika zdrojů.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) přináší podporu podniků, které chtěji vytvořit prostředí pro vývoj nových produktů i je následně uvést na trh.

Národní dotace Technologické agentury ČR (TAČR) usilují o propojení know how výzkumných organizací s podnikatelskou sférou, která výsledky výzkum uvede do praxe.

Mezinárodní programy pak propojují společnosti na mezinárodní úrovni, podporují výměnu zkušeností a díky tomu rychlejší získání reálných výsledků výzkumu. Více zde>>

O možnostech čerpání z dotací na výzkum, vývoj a inovace Vás seznámí náš bezplatný seminář.
Počet míst je omezen - PŘIHLASTE SE HNED TEĎ


Probíhá příjem žádostí.

Program Aplikace

Na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

  • pro podniky všech velikostí
  • organizace pro výzkum a šíření znalostí
  • pro orgány státní správy a samosprávy
  • peněžní dotace ve výši 1 - 50 mil. Kč/projekt
Příjem žádostí bude probíhat od 01/2018.

Program Inovace

Na inovace produktu a procesu

  • zejména malé a střední podniky
  • peněžní dotace ve výši 1 - 50 mil. Kč/projekt
  • 25 - 45 % způsobilých výdajů na projekt
Probíhá příjem žádostí.

Program Potenciál

Na budování infrastruktury pro průmyslový výzkum

  • pro podniky všech velikostí
  • 50 % způsobilých výdajů na projekt
  • peněžní dotace ve výši 2 - 50 mil. Kč/projekt
Probíhá příjem žádostí.

HORIZONT 2020 - SME Instrument

Na studie předcházející komerčnímu uvedení produktu na trh

  • pro malé a střední podniky
  • podpora 50 tis. EUR v první fázi, 0,5 - 2,5 mil EUR ve druhé fázi
Probíhá příjem žádostí.

Program Služby infrastruktury

Na spolupráci mezi podnikatelskou a akademickou sférou

  • pro podniky všech velikostí, vysoké školy a další
  • peněžní dotace ve výši 5 - 300 mil. Kč/projekt
  • až 45% způsobilých výdajů na projekt
Probíhá příjem žádostí.

Inovace - Patent

zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě:
• vynálezů/patentů
• ochranných známek
• užitných vzorů
• průmyslových vzorů

Probíhá příjem žádostí.

Program Proof of Concept

Na rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou

  • pro malé a střední podniky
  • pro výzkumné organizace
Probíhá příjem žádostí.

Program Inovační vouchery

Na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací

  • pro podniky, podnikatelská seskupení
  • orgány státní správy a samosprávy
  • organizace pro výzkum a šíření znalostí
  • pro neziskové organizace
  • peněžní dotace ve výši 80 - 500 tis. Kč/projekt
Program je v současné době uzavřen.

HORIZONT 2020

Na výzkum a vývoj realizovaný v projektech mezinárodní spolupráce

  • mzdy, cestovné
  • materiál, odpisy pořizovaného zařízení
  • režie 25%
  • podpora až 70-100%
Program je v současné době uzavřen.

Program TRIO

Na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje

  • pro podniky a výzkumné instituce
  • maximální podpora až 20 mil. Kč
  • až 80% způsobilých výdajů na projekt
Program je v současné době uzavřen.

Program Aplikace s Irasme

Na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

  • malé a střední podniky
  • organizace pro výzkum a šíření znalostí
  • peněžní dotace ve výši 1 - 25 mil. Kč/projekt
Program je v současné době uzavřen.

Partnerství znalostního transferu

Na vytvoření partnerství mezi podnikem a organizací pro výzkum kvůli sdílení znalostí

  • pro podniky, podnikatelská seskupení
  • orgány státní správy a samosprávy
  • organizace pro výzkum a šíření znalostí
  • pro neziskové organizace
  • peněžní dotace ve výši 0,5 - 5 mil. Kč/projekt
Program je v současné době uzavřen.

Program Spolupráce

Na spolupráci s partnery v rámci vašeho odvětví

  • pro klastry, občanská sdružení a sdružení právnických osob
  • peněžní dotace ve výši 0,5 - 80 mil. Kč/projekt
  • až 50% způsobilých výdajů na projekt
Program je v současné době uzavřen.

Pre-Commercial Public Procurement

Na zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi

  • pro podniky všech velikostí
Program je v současné době uzavřen.

Program Beta

Na podporu výzkumu, vývoje a inovací určených pro potřeby orgánů státní správy

  • pro vysoké školy, výzkumné organizace a veřejné výzkumné instituce (v.v.i.)
  • pro podniky všech velikostí
  • podpora ve výši až 100% uznatelných nákladů
Program je v současné době uzavřen.

Program Gama

Na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje

  • pro podniky a výzkumné organizace
  • 25 - 90% způsobilých výdajů na projekt
Program je v současné době uzavřen.

Program Omega

Na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje

  • pro výzkumné organizace a podniky
  • až 100 % způsobilých nákladů
Program je v současné době uzavřen.

Program Epsilon

Na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje

  • pro podniky a výzkumné instituce
  • průměrná výše podpory na jeden projekt bude 10 mil. Kč
  • až 60 % způsobilých výdajů na projekt
Program je v současné době uzavřen.

Program Centra kompetence

Podpora vzniku a činnosti výzkumných center

  • konsorcia podnikatelských subjektů a výzkumných organizací
  • míra podpory 25-100 %
  • celková alokace 6,016 mld. Kč
Program je v současné době uzavřen.

EUROSTARS

Na podporu mezinárodních výzkumných a vývojových projektů malých a středních podniků

  • pro malé a střední podniky
  • na projekty je celkem alokováno 1,14 mld. EURO