EUROSTARS

EUROSTARS podporuje mezinárodní výzkumné a vývojové (VaV) projekty malých a středních podniků (MSP). Cílem projektu je vyvinout inovativní produkt, proces či službu s vysokým komerčním potenciálem. Zároveň musí mít projekt tzv. civilian purpose, tedy být nějakým způsobem přínosný pro společnost.


Výzva je kontinuální, tj. nejsou vyhlašovány výzvy, ale žádosti jsou přijímány průběžně a k vyhodnocení dochází vždy po stanoveném datu (tzv. cut-off date). Nejbližší termín cut-off je 14. 9. 2017 a následně březen 2018.

Kdo může dotace získat

Podpora je určena zejména malým a středním podnikům, dále pak velkým podnikům, vysokým školám i výzkumným organizacím. Hlavním řešitelem (koordinátorem) musí být právě malý či střední podnik provádějící výzkum a/nebo vývoj, ostatní mohou být podpořeni v roli partnerů v konsorciu.

Profil průměrného projektu

 • průměrný počet účastníků: 3 – 4 účastníci
 • průměrný počet participujících zemí: 2 – 3 státy
 • průměrná délka projektu: 29 měsíců
 • průměrná podpora: 1,4 mil. EUR

Země účastnící se Eurostars

Rakousko, Belgie, Bulharsko, Řecko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Island, Irsko, Izrael, Litva, Lucembursko, Holandsko, Norsko, Polsko, Slovenská republika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie, Estónsko, Řecko, Itálie, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Jižní Korea

Hledejte partnery >>

Kolik lze získat – podmínky ČR

 • 50% nákladů + 10% bonus pro hlavního řešitele v rámci projektu
 • maximální výše dotace - přibližně 160.000 EURO / rok 
 • celková alokace programu EUROSTARS je 1,14 mld. EURO

Podmínky získání dotace

 • konsorcium tvořené alespoň dvěma na sobě nezávislými subjekty ze dvou zemí Eurostars
 • koordinátorem je malý či střední podnik provádějící výzkum a/nebo vývoj
 • tématicky žádná omezení, projekt však musí mít tzv. civilian purpose - být přínosný pro společnost
 • alespoň 50% celkového rozpočtu bude vázáno na aktivity malých, středních podniků
 • žádný partner ani země neponese více jak 75% celkových nákladů projektu
 • doba trvání projektu je 3 roky nebo méně
 • uvedení výstupu projektu na trh do 2 let od ukončení projektu
 • každý člen konsorcia je právní entitou ve svém státě

 

ikona_žárovka Ke stažení: souhrn informací o programu EUROSTARS

 

Mezinárodní programy

EU významně podporuje spolupráci na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje. Tyto projekty totiž přinášejí firmám nejenom finanční podporu, ale také navázání mezinárodních strategických partnerství a sdílení know how.

Více informací o mezinárodních programech naleznete zde >>

Mezi další mezinárodní programy, do kterých vám pomůžeme se zapojit patří:

ikona_počítač  Vyplňte: formulář pro zapojení do databáze mezinárodních programů

 

Podávat žádosti je možné kontinuálně, nejbližší tzv. cut-off date je 9/2017

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

V případě zájmu o tento program nás neváhejte kontaktovat.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: