Snížení energetické náročnosti veřejných budov

Program Snižení energetické náročnosti veřejných budov spadá do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Cílem programu je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelnbých zdrojů.

Podporované aktivity

 • Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:
  • zateplení obvodového pláště
  • výměna a renovace otvorových výplní
  • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací
  • realizace systémů využívající odpadní teplo
  • výměna zdroje tepla pro vytápění s výkonem nižším než 5MW.
  • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění.
 • Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícícho fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody.

Cílové skupiny

 • program je určen pro všechny veřejné subjekty

Typy příjemců

 • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí
 • příspěvkové organizace, státní podniky, organizační složky státu
 • vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, školské právnické osoby
 • spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve, náboženské společnosti a jejich svazky

Výše dotace

 • maximální výše podpory - 70 %
 • alokace na výzvu: 3 mld. korun

 

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

Rádi vám pomůžeme s přípravou dotační žádosti.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: