Dotace pro podnikatele, kteří podnikají v IT oblasti, především z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Finanční podporu je možné získat na projekty rozvoje internetových sítí, mzdy zaměstnanců vyvíjejících software, odborné poradenské služby či účast na zahraničním veletrhu. Více zde>>


Probíhá příjem žádostí.

Program Aplikace

Na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

 • pro podniky všech velikostí
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • pro orgány státní správy a samosprávy
 • peněžní dotace ve výši 1 - 50 mil. Kč/projekt
Příjem žádostí bude probíhat od 12/2017.

Program ICT a sdílené služby - vývoj softwaru

Na mzdy zaměstnanců v oblasti vývoje software, na HW, sítě a licence.

 • pro podniky všech velikostí
 • peněžní dotace ve výši 1 - 50 mil. Kč/projekt
 • min. 25 - 45 % způsobilých výdajů 
Příjem žádostí bude probíhat od 01/2018.

Program ICT a sdílené služby - centra sdílených služeb

Na superhrubé mzdy stávajících i nových zaměstnanců, nájem pozemků a budov, pořízení hardware a software.

 • pro podniky všech velikostí
 • peněžní dotace ve výši 1 - 100 mil. Kč/projekt
 • 25 - 45 % způsobilých výdajů 
Příjem žádostí bude probíhat od 01/2018.

Program Marketing

Na prezentaci firmy na zahraničních veletrzích a výstavách

 • pro podniky do 250 zaměstnanců
 • peněžní dotace ve výši 200 tis. - 5 mil. Kč/projekt
Probíhá příjem žádostí.

Program Proof of Concept

Na rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou

 • pro malé a střední podniky
 • pro výzkumné organizace
Program je v současné době uzavřen.

Program ICT a sdílené služby - datová centra

Na nákup a rekonstrukci nemovitostí, pořízení HW a SW či expertní služby.

 • pro podniky všech velikostí
 • peněžní dotace ve výši 1 - 200 mil. Kč/projekt
 • 25 - 45 % způsobilých výdajů 
Program je v současné době uzavřen.

Program Školicí střediska

Na výstavbu, rekonstrukci a vybavení školicích center

 • pro malé a střední podniky
 • peněžní dotace ve výši 0,5 - 5 mil. Kč/projekt
 • 50 % způsobilých výdajů na projekt
Program je v současné době uzavřen.

Program Vysokorychlostní internet

Na modernizaci a rozvoj infrastruktury vysokorychlostního internetového připojení

 • pro podniky všech velikostí
 • peněžní dotace ve výši 1 - 200 mil. Kč/projekt
 • min. 50 % způsobilých výdajů na projekt
Program je v současné době uzavřen.

Pre-Commercial Public Procurement

Na zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi

 • pro podniky všech velikostí