Přehled dotacíAktuální dotační možnosti


OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Inovace
Příjem žádostí bude probíhat od 1/2018.

Čerpejte dotace na zavedení nových produktů do výroby a na trh. Až 50 mil. Kč na stroje a zařízení pro podniky všech velikostí.Aplikace
Probíhá příjem žádostí.

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Dotace až 50 mil. Kč.Potenciál
Probíhá příjem žádostí.

Čerpejte dotace na průmyslový výzkum a vývoj. Až 50 mil. Kč na nové technologie pro podniky všech velikostí.ICT a sdílené služby - vývoj softwaru
Příjem žádostí bude probíhat od 12/2017.

Čerpejte dotace na vývoj software a sofistikovaných ICT řešení. Až 50 mil. Kč na mzdy zaměstnanců.ICT a sdílené služby - centra sdílených služeb
Příjem žádostí bude probíhat od 1/2018.

Podpora zřizování či provozu tzv. center sdílených služeb. Dotace až 100 mil. Kč.Úspory energie
Probíhá příjem žádostí.

Využijte dotace až 400 mil. Kč na úspory ve vašem podniku a snižte energetickou náročnost provozu.Marketing
Příjem žádostí bude probíhat od 1/2018.

Podpora exportu českých podniků, dotace na prezentaci na zahraničních veletrzích a výstavách. Dotace až 4 mil. Kč.Technologie
Příjem žádostí bude probíhat od 2/2018.

Realizace nových podnikatelských záměrů pro malé a střední podniky. Dotace až 20 mil. Kč.Obnovitelné zdroje energie
Probíhá příjem žádostí.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie. Dotace až 100 mil. Kč.Služby infrastruktury
Probíhá příjem žádostí.

Spolupráce komerčního sektoru a oblasti výzkumu.Inovace - Patent
Probíhá příjem žádostí.

Nástroje ochrany práv průmyslového vlastnictví. Dotace až 1 mil. Kč.Proof of Concept
Probíhá příjem žádostí.

Cílem je podpora aktivit, které zajistí rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou.Smart grids II. (přenosová síť)
Probíhá příjem žádostí.

Výstavba, posílení a modernizace vedení přenosové soustavy a transformoven v souladu s konceptem chytrých sítí. Dotace až 500 mil. KčInovační vouchery
Probíhá příjem žádostí.

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací. Dotace až 300 tis. Kč.OP Životní prostředí
OP Životní prostředí
Snížení emisí provozoven
Probíhá příjem žádostí.

Program pro podporu aktivit týkajících se snížení emisí stacionárních zdrojů.Zvýšení podílu využití odpadů
Probíhá příjem žádostí.

Program pro podporu aktivit týkajících se zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů.Posílení přirozené funkce krajiny
Probíhá příjem žádostí.

Program pro podporu aktivit týkajících se posílení přirozené funkce krajiny.Mezinárodní programy
Mezinárodní programy
HORIZONT 2020 - SME Instrument
Probíhá příjem žádostí.

SME instrument umožňuje malým a středním podnikům získat finance na studie předcházející komerčnímu uvedení produktu na trh.Central Europe 2020
Probíhá příjem žádostí.

Podpora pro společné nadnárodní projekty evropské územní spolupráce.Ostatní dotační možnosti


OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
ICT a sdílené služby - datová centra
Program je v současné době uzavřen.

Podpora projektů rozvoje datových center. Dotace až 120 mil. Kč.Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu
Program je v současné době uzavřen.

Podpora aktivit vedoucích ke snížení energetické náročnosti podnikového provozu. Dotace až 100 mil. Kč.Aplikace s Irasme
Program je v současné době uzavřen.

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Dotace až 25 mil. Kč.Nemovitosti
Program je v současné době uzavřen.

Podpora rekonstrukcí a rozšiřování podnikatelských nemovitostí. Dotace až 50 mil. KčŠkolicí střediska
Program je v současné době uzavřen.

Podpora budování a rozvoje školicích center, které pomohou k rozvoji kompetencí lidských zdrojů. Dotace až 5 mil. Kč.Nízkouhlíkové technologie - Akumulace energie
Program je v současné době uzavřen.

Inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energieNízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny
Program je v současné době uzavřen.

Program na zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologiíPoradenství 1 (pro začínající podniky)
Program je v současné době uzavřen.

Expertní poradenství pro rozvoj začínajících podniků. Dotace až 10 mil. Kč.Nízkouhlíkové technologie - Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě
Program je v současné době uzavřen.

Program podporuje technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítěPartnerství znalostního transferu
Program je v současné době uzavřen.

Vytvoření partnerství mezi podnikem a organizací pro výzkum kvůli sdílení znalostí. Dotace až 3,5 mil. Kč.Vysokorychlostní internet
Program je v současné době uzavřen.

Zvýšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu. Dotace až 200 mil. Kč.Úspory energie - aktivita Energeticky efektivní budovy
Program je v současné době uzavřen.

Podporuje výstavbu nových energeticky efektivních budovSpolupráce
Program je v současné době uzavřen.

Vznik klastrů a technologických platforem. Dotace až 80 mil. Kč.Pre-Commercial Public Procurement
Program je v současné době uzavřen.

Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi.Progres
Program je v současné době uzavřen.

Realizace podnikatelských záměrů začínajících podniků. Dotace až 100 mil. Kč.Smart grids I. (distribuční sítě)
Program je v současné době uzavřen.

Zvýšení aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách. Dotace až 500 mil. Kč.Úspory energie v SZT
Program je v současné době uzavřen.

Podpora využívání kombinované výroby elektřiny a tepla v podnicích všech velikostí. Dotace až 400 mil. Kč.Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita
Program je v současné době uzavřen.

Program podporuje zavádění inovativních technologií v nízkouhlíkové dopravě, tj. silniční elektromobilyOP Životní prostředí
OP Životní prostředí
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností
Program je v současné době uzavřen.

Program pro podporu aktivit týkajících se snížení emisí z lokálního vytápění domácností.Prevence vzniku odpadů
Program je v současné době uzavřen.

Program pro podporu aktivit týkajících se předcházení vzniku odpadů a snížení vlivu nebezpečných vlastností odpadůOdstranění nepovolených skládek
Program je v současné době uzavřen.

Program pro podporu aktivit týkajících se odstranění nepovolených skládek a rekultivace starých skládek.Odstranění a inventarizování ekologických zátěží
Program je v současné době uzavřen.

Program pro podporu aktivit týkajících se odstranění a inventarizování ekologických zátěží.Snížení environmentálního rizika
Program je v současné době uzavřen.

Program pro podporu aktivit týkajících se snížení enviromentálního rizika.Posílení biodiverzity
Program je v současné době uzavřen.

Program pro podporu aktivit týkajících se posílení biodiverzity.Zlepšení kvality prostředí v sídlech
Program je v současné době uzavřen.

Program pro podporu aktivit týkajících se zlepšení kvality prostředí v sídlech.Mezinárodní programy
Mezinárodní programy
HORIZONT 2020
Program je v současné době uzavřen.

Program HORIZON 2020 je největším programem EU podporujícím projekty zaměřené na výzkum, vývoj a s ním spojené aktivity.EUROSTARS
Program je v současné době uzavřen.

Podpora mezinárodní spolupráce projektů výzkumu a vývoje.Program Ministerstva průmyslu a obchodu
Program Ministerstva průmyslu a obchodu
Program TRIO
Program je v současné době uzavřen.

Program TRIO (státní podpora) podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).Programy TA ČR
Programy TA ČR
Program Beta
Program je v současné době uzavřen.

Program je zaměřen na podporu výzkumu, vývoje a inovací určených pro potřeby orgánů státní správy.Program Gama
Program je v současné době uzavřen.

Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků výzkumu a vývoje.Program Omega
Program je v současné době uzavřen.

Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.Program Epsilon
Program je v současné době uzavřen.

Cílem programu EPSILON je podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.Centra kompetence
Program je v současné době uzavřen.

Podpora vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost v rozsahu celé České republiky.Program rozvoje venkova
Program rozvoje venkova
Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Program je v současné době uzavřen.

Dotace je zaměřena na rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Jedná se o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití.Podpora agroturistiky
Program je v současné době uzavřen.

Činnosti zemědělských subjektů v oblasti agroturistiky. Dotace až 10 mil. Kč.Podpora vývoje v zemědělské prvovýrobě
Program je v současné době uzavřen.

Zavádění nových produktů či postupů do zemědělské prvovýroby. Dotace až 100 mil. Kč.Lesnická infrastruktura
Program je v současné době uzavřen.

Podpora budování a rekonstrukce lesní infrastruktury. Dotace až 80 %.Investice do nezemědělských činností
Program je v současné době uzavřen.

Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností. Dotace až 10 mil. Kč.Přeměna porostů náhradních dřevin
Program je v současné době uzavřen.

Snížení zakmenění za účelem podsadby. Dotace až 40 mil. Kč.Technika a technologie pro lesní hospodářství
Program je v současné době uzavřen.

Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích.Investice do zemědělských podniků
Program je v současné době uzavřen.

Program pro podporu aktivit týkajících se investic a rozvoje zemědělských podnikůZpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Program je v současné době uzavřen.

Dotace je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů.