Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Shrnutí programů OPPIK a OPŽP

Evropská komise odložila schvalování českých operačních programů pro období 2014 – 2020 na červen. Důvodem je především chybějící doprovodná legislativa k zákonu o státní službě a splnění dalších předběžných podmínek, k nimž se Praha zavázala při podpisu Dohody o partnerství.

9. 2. 2015
Dotace pro podnikatele

Evropská komise odložila schvalování českých operačních programů pro období 2014 – 2020 na červen. Důvodem je především chybějící doprovodná legislativa k zákonu o státní službě a splnění dalších předběžných podmínek, k nimž se Praha zavázala při podpisu Dohody o partnerství.

 

Z relevantních dokumentů předložených Evropské komisi je však již možné zjistit, jaké oblasti činnosti budou v příštích letech podporovat Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a Operační program Životní prostředí (OPŽP).

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

OPPIK rozdělí mezi české podnikatele dotace ve výši blížící se k 120 mld. korun. Na největší podporu se mohou těšit malé a střední podniky, které budou mít při žádání o dotaci ve většině podprogramů prioritu. OPPIK je rozdělen do čtyř prioritních os, z nichž je možné vyčlenit tři hlavní oblasti podpory.

 

Na evropské peníze se mohou těšit (1) zpracovatelské firmy, kterým bude umožněno využít dotaci na vlastní výzkum a vývoj, inovování výroby či investice do strojů a rekonstrukci nemovitostí potřebných k podnikání. Důležitou oblastí zůstane i (2) ICT, dotace z EU se tak budou vztahovat i na vývoj softwarových a sofistikovaných ICT řešení, stejně tak na budování datových center a pokrytí republiky vysokorychlostním internetem. Zásadní podíl z celkové alokace OPPIK připadne na (3) úspory energie, což znamená podporu zvyšování účinnosti výroby, snižování nákladu za energii, rozvoje energetické infrastruktury a zavádění nových technologií.

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

OPŽP lze nejsnadněji přiblížit s pomocí pěti hlavních oblastí, které budou podporovány – voda, ovzduší, odpady, péče o krajinu a energetické úspory. Vymezení programu je tedy poměrně široké, z pohledu potenciálních žadatelů z řad soukromého sektoru je však nutné počítat s řadou omezení. O celkový rozpočet ve výši 70 mld. korun se totiž budou podnikatelé dělit s veřejnou správou. Některé prioritní osy jsou navíc výlučně určené pro veřejné subjekty.

 

Podnikatelé budou moci získat dotaci na snižování emisí ze stacionárních zdrojů, velmi zajímavou bude z dotačního hlediska i oblast prevence vzniku odpadů, případně zvýšení jejich energetického využití. Nelze zapomínat ani na projekty usilující o snížení environmentálních rizik a rozvíjení systémů jejich řízení.

Neváhejte, připravujte projekty

Česká ministerstva zvažují, že vyhlásí první dotační výzvy ještě před kompletním schválením operačních programů, žádosti o dotace tak bude nejspíš možné už na přelomu března s dubnem. Vzhledem k nutnosti splnit všechny úřední postupy je nejvyšší čas začít s přípravou dotačních projektů. Jinak si z dotací ukrojí vaše konkurence.

 

Naši specialisté jsou připraveni odpovědět na otázky týkající se vašich projektů. Využijte možnosti bezplatné konzultace a ozvěte se nám na email enovation@enovation.cz či na zelenou linku 800 190 163

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových dotačních možnostech přímo pro vás

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.