Puzzle úspěchu: složte si dotační možnosti pro své podnikání

Dozvědět se více

Dotace pro města a obce

Čerpejte s námi dotace pro obce a města. Doporučíme, kam směřovat peníze, vypracujeme projekt a vyřídíme potřebnou administrativu. Vy získáte dotaci na přínosný projekt a zvelebíte svou obec.

Dotace pro obce, dotace pro města

Co kdybychom vám řekli, že jste jedno kliknutí od získání dotace na cyklostezku, kanalizaci nebo třeba novou školku pro svou obci? S námi –⁠ největší poradenskou společností pro poskytování dotací v ČR –⁠ je vaše šance vysoká. Nenechte si ujít příležitost na rozvoj vaší obce. 

Vypracujeme audit, ze kterého vyplyne, které projekty mají šanci na dotaci, vytvoříme projekt, který tuto šanci zvýší a precizně se postaráme o administrativu. Tím se šance promění téměř v jistotu. Za 15 let jsme odeslali stovky žádostí o dotace s úspěšností 90 %. 

JAK PROBÍHÁ SPOLUPRÁCE S ENOVATION

 

1. KONZULTACE A DOTAČNÍ AUDIT

Vždy začínáme konzultací. Projdeme s Vámi všechny plánované obecní/městské investiční i neinvestiční záměry a navrhneme optimální pokrytí v rámci všech dostupných dotačních programů. 

2. PŘÍPRAVA A PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

U vybraných aktivit zajistíme přípravu a podání žádosti o poskytnutí dotace, a to vždy ve špičkové kvalitě, aby byla šance na schválení dotace maximalizována.  

3. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEJICH ADMINISTRACE/AUDIT

Protože se mnoho pochybení u dotačních projektů koncentruje při realizaci veřejných zakázek, poskytujeme klientům také audit veřejných zakázek či jejich komplexní administraci. Disponujeme týmem specialistů, pro které jsou administrace či kontroly veřejných zakázek denním chlebem a za jejich správnost ručíme. Náš tým ProfiTender úspěšně administroval vysoké stovky veřejných zakázek a pro naši odbornost nás vybírají i poskytovatelé dotací, kterým pomáháme s kontrolami. Např. Pro Centrum pro regionální rozvoj kontrolujeme zadávací řízení v rámci dotačních projektů předkládaných v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).  Pomůžeme tedy s administrací budoucích zadávacích řízení, ale umíme také zkontrolovat již ukončená výběrová řízení. 

4. REALIZACE PROJEKTU

Provedeme Vás samozřejmě také realizací samotného projektu – připravíme zprávy z realizace, žádosti o platbu či změnová řízení a také za Vás komunikujeme s poskytovatelem dotace. Zpracujeme zprávy o udržitelnosti projektu, prověříme naplnění závazných ukazatelů a vše za Vás vyřídíme v elektronickém systému. Jsme pro Vás denně na příjmu, pomůžeme řešit veškeré komplikace i obhájit projekt před kontrolami. 

 

AKTUÁLNĚ PODPOROVANÉ OBLASTI

V naší infografice se můžete podívat na aktuálně podporované oblasti. 

Pro bližší zobrazení rozklikněte obrázek.

Reference

Mezi naše klienty patří například:

Seznam dotačních titulů

 • Připravuje se začátek v 1/2024

  Kyberbezpečnost (NPO)

  Výzva zaměřená na zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů včetně jejich infrastruktury pro organizace, které budou součástí regulace v rámci směrnice NIS2.

 • Otevřený do 1. 5. 2024

  Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu

  Dotace na výstavbu, modernizaci kompostáren nebo pořízení techniky na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu.

 • Otevřený do 4. 4. 2024

  Vybavení vysokých škol

  Dotace pro vysoké školy na přístrojové, laboratorní nebo softwarové vybavení, rekonstrukci vzdělávacích prostor nebo studijní pomůcky. Pro zkvalitnění výuky studijních programů je připravena alokace ve výši 11,8 mld. Kč.

 • Uzavřený

  Výzkumné infrastruktury

  Získejte dotaci až 95 % na rozvoj infrastrukturní základny pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v ČR.

 • Otevřený do 31. 7. 2024

  Podpora rozvoje a dostupnosti akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče

  Na podporu lůžkové psychiatrické péče pro pacienty je připraveno téměř 888 mil. Kč. Využijte 100% podporu pro vaše zdravotnické zařízení.

 • Otevřený

  Kanalizace a vodovody

  Získejte pro svou obec dotaci až 200 mil. Kč na realizaci čistíren odpadních vod, výstavbu kanalizace nebo vodovodů. Pokryjte až 70 % nákladů na výstavbu, modernizaci a nebo intenzifikaci ČOV.

 • Otevřený do 30. 9. 2023

  Vodovody a úpravy pitné vody

  Získejte pro svou obec dotaci až 70% podpory na výstavbu nebo modernizaci vodovodů, úpraven zdrojů pitné vody.

 • Připravuje se začátek v 10/2023

  Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře - ENERGov (Mod. Fond)

  Program ENERGov poskytne dotace dotací na zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře.

 • Otevřený do 29. 9. 2023

  Komunální FVE

  Získejte dotaci na instalaci fotovoltaické elektrárny do výkonu 1 MWp pro vaši obec

 • Otevřený do 22. 7. 2024

  Výzva č. 44 sociální domy

  Získejte dotaci až 80 mil. Kč na nákup, výstavbu, rekonstrukci zařízení pro poskytování sociální péče.

 • Otevřený do 29. 9. 2023

  Malá kulturní a kreativní centra

  Dotace na podporu rozvoje kulturních a kreativních aktivit v regionech ČR. Z programu budou moci obce získat až 40 mil. Kč na výstavbu, rekonstrukce, přístavba budovy knihovny, vybavení atd. ve spojení s kulturním a kreativním centrem.

 • Otevřený do 31. 12. 2023

  Konektivita škol

  Využijte dotační podporu 85 % pro vaši školu na zkvalitnění vnitřní konektivity škol a zabezpečení připojení k internetu.

 • Otevřený do 31. 12. 2027

  Střední školy

  Získejte dotaci až 100 % pro vaši střední školu.

 • Otevřený do 31. 12. 2023

  Odborné učebny

  Využijte dotační podporu 85 % vyřešte(negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

 • Otevřený

  Mateřské školy v méně rozvinutých regionech

  Získejte dotaci až 100 % na navýšení kapacity a kvality podmínek mateřské školy a zvyšte energetické úspory vaší školky.

 • Připravuje se začátek v 1/2024

  Zelená infrastruktura

  Získejte dotaci až 85 % na zelenou infrastrukturu ve veřejném prostranství měst a obcí

 • Připravuje se začátek v 3/2024

  Cestovní ruch

  Dotace na vybudování veřejné infrastruktury. Využijte až 60 % dotační podporu pro Vaše město na výstavbu nebo rozšíření parkovišť, sociálních zařízení, turistických tras nebo naučných stezek.

 • Uzavřený

  Mateřské školy

  Získejte dotaci až 99 mil. Kč na navýšení kapacity mateřské školky, její rekonstrukci a vybavení.

 • Uzavřený

  Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách

  Získejte pro svou obec dotaci až 90 % na fotovoltaické systémy

 • Otevřený do 6. 10. 2023

  Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

  Získejte dotaci až 85 % na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikace pro pěší.

 • Uzavřený

  Vozidla pro veřejnou dopravu

  Získejte dotaci až 85 % na pořízení vozidel pro veřejnou dopravu.

 • Uzavřený

  Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

  Získejte pro svou obec dotaci až 50 % na rekonstrukci technologií přispívající ke snížení energetické náročnosti veřejné infrastruktury.

 • Uzavřený

  Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

  Získejte dotaci až 85 % na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci cyklistické infrastruktury

 • Otevřený do 31. 10. 2023

  Standardizovaná infrastruktura (NSA)

  Program nabídne celkem 105 mil. Kč na výstavbu sportovních hal, zimních stadiónů, fotbalových hřišť, plaveckých bazénů aj.

 • Otevřený do 15. 12. 2023

  Elektromobilita pro veřejný sektor (NPO)

  Z programu budou moci veřejné subjekty získat až 1 mil. Kč na pořízení vozidel s elektrickým či vodíkovým pohonem a dobíjecích stanic.

 • Otevřený do 5. 1. 2024

  eGOVERNMENT

  Dotace pro veřejný sektor související s využíváním přínosů digitalizace. Získejte dotaci až 85 %

 • Otevřený do 1. 4. 2024

  Zateplení veřejných budov

  Dotace na renovace veřejných budov. Získejte dotaci na renovace, nákup fotovoltaických systémů nebo třeba výměnu zdroje tepla pro veřejné subjekty všech velikostí.

 • Otevřený do 31. 10. 2023

  Regiony - Investice NAD 10 mil. Kč

  Výzva Regiony – ÚSC, TJ/SK – investice NAD 10 mil. Kč je zaměřena na výstavbu a rozvoj sportovišť po celé ČR.

 • Otevřený do 31. 10. 2023

  Regiony - Investice POD 10 mil. Kč

  Výzva Regiony – ÚSC, TJ/SK – investice POD 10 mil. Kč je zaměřena na výstavbu a rozvoj sportovišť po celé ČR.

 • Uzavřený

  Kybernetická bezpečnost (IROP)

  Dotace pro veřejný sektor na zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů včetně její infrastruktury.

 • Uzavřený

  Rekonstrukce veřejného osvětlení (NPO)

  Získejte dotaci na rekonstrukci a inovaci soustav veřejného osvětlení za účelem dosažení úspory elektrické energie.

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.